Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

TZUS - Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.
Mobil:
+420 602 545 477
Telefon:
+420 541 235 303
Faks:
+420 541 233 303
Pozycja:
dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
dział badań, rozwoju i innowacji