Osvědčení "Důvěrné" Národního bezpečnostního úřadu ČR

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je oprávněn na základě Osvědčení Národního bezpečností úřadu České republiky k přístupu k utajovaným informacím stupně utajení "DŮVĚRNÉ" podle § 20 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., přístup k utajované informaci, která u něj vzniká, nebo je mu poskytnuta.

Datum vydání:   07. 11. 2014
Platnost do:       06. 11. 2023