UTS Testsysteme

Univerzální zkušební stroj s tahovou a tlakovou dózou, o rozsahu 0-5 a 0-50 kN řízený PC. Možnost provádění zkoušek všech materiálů v uvedeném rozsahu síly, přesná definice požadovaných parametrů (nárůst síly, rychlost, přetvoření atd). Měření fyzikálně-mechanických veličin tepelně izolačních hmot, hydroizolačních materiálů, betonu apod.

Kontaktní formulář