Služby pobočky požární bezpečnost staveb

Pobočka Požární bezpečnost staveb (PBS) zajišťuje výkonnou a informační činnost pro:

Požární expertizy, odborné posudky, návrhy optimálního rozsahu zkoušek a rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek stavebních konstrukcí a výrobků pro účely posouzení shody a stavebního a kolaudačního řízení apod.

Klasifikace požární odolnosti a reakce na oheň stavebních výrobků a konstrukcí dle evropských klasifikačních norem řady ČSN EN 13501 a následné zatřídění stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0810.

Rozsah působnosti:

 • požárně dělicí stavební konstrukce nosné i nenosné (svislé, šikmé  a vodorovné)
 • požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry
 • šachetní výtahové dveře
 • požárně ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
 • těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
 • těsnicí systémy stavebních spár
 • komíny a komínové vložky
 • vzduchotechnická potrubí a klapky

Posuzování shody, certifikace stavebních výrobků podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.
(činnost autorizované osoby AO 204 – jako podklad pro vydání prohlášení o shodě)

Posuzování shody, certifikace stavebních výrobků uváděných na trh s označením CE podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění (činnost oznámeného subjektu 1020).

Rozsah působnosti:

 • požárně dělicí stavební konstrukce (svislé a vodorovné)
 • požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry a jejich komponenty
 • šachetní výtahové dveře
 • požární uzávěry technických nebo technologických zařízení
 • protipožární ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
 • těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
 • těsnicí systémy stavebních spár
 • systémy a komponenty elektrické požární signalizace
 • systémy a komponenty stabilního hasicího zařízení
 • komínové vložky, vícevrstvé komíny a přetlakové komíny
 • certifikace systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001) v rámci certifikačního orgánu CO 3001.

Kontaktní osoby:
Ing. Eva Jindřichová, e-mail: jindrichova@tzus.cz, tel.: +420 286 019 573, mobil: +420 724 248 434
požární expertizy, posudky, klasifikace požární odolnosti
Ing. Jiří Šefc, e-mail: sefc@tzus.cz , tel.: +420 286 019 574, mobil: +420 734 432 077
požární expertizy, posudky, klasifikace požární odolnosti
Ing. Kateřina Kubíčková, e-mail: kubickova@tzus.cz , tel.: +420 286 019 577, mobil: +420 724 953 731
certifikace požárních uzávěrů, dělících konstrukcí a dalších
Ing. Plocek Jaromír, e-mail: plocek@tzus.cz , tel.: +420 286 019 578, mobil: +420 734 432 078
certifikace požární signalizace, stabilního hasícího zařízení a dalších

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozice:
ředitelka pobočky, posuzovatel
Specializace:
sendvičové panely podhledy dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva
Pobočka:
Praha, Požární bezpečnost staveb