Autorizované metrologické středisko AMS K69 a akreditovaná kalibrační laboratoř KL č. 2275 pracoviště Ostrava

Metrologické středisko AMS K69 a kalibrační laboratoř KL č. 2275 provádí:

 • Kalibraci a ověřování průtokoměrů na teplou a studenou pitnou vodu, objemové vodoměry a měřiče tepla a chladu s jejich členy v části: měřidla protečeného množství nosného média
 • Periodické ověřování bytových vodoměrů, v rámci kterého provádíme i vyčištění a drobné opravy vodoměrů

Osvědčení o autorizaci AMS naleznete zde.
Osvědčení o autorizaci KL naleznete zde.

Ve zkušebně/laboratoři Autorizovaného metrologického střediska K69 bylo v roce 2016 do provozu uvedeno nové zkušební zařízení s příslušenstvím pod typovým označením PP30 T32 / 15-50 2x10 SEMI 300.
Zkušební zařízení je určeno zejména pro kalibraci a ověřování průtokoměrů na teplou a studenou pitnou vodu, objemové vodoměry a měřiče tepla a chladu s jejich členy v části: měřidla protečeného množství nosného média.

Uvedené zkušební zařízení splňuje veškeré požadavky technických norem OIML R 49-2 edice 2013, ISO 4046 edice 2014 a ISO 1434 edice 2016, popř. edice předchozí dle data typového schválení měřidla.

Zkušební zařízení vyhovuje i Nařízení vlády 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla a OOP (Opatření obecné povahy) vydané ČMI.
Odborný metrologický posudek č. 6015-ME-P0008-16 - "Zkušební zařízení na ověřování vodoměrů studenou a teplou vodou s pístovým etalonem PP30", vydaný Českým metrologickým institutem, potvrzuje schopnost zkušebního zařízení se zařadit do řetězce návaznosti národních nebo státních etalonů, které realizují jednotku v souladu s mezinárodním systémem jednotek SI.

Zkušební zařízení určené na kalibraci a ověřování vodoměrů a průtokoměrných členů měřičů tepla je v uvedeném rozsahu v souladu s metrologickými a technickými požadavky pro zkušební zařízení uvedené v normách ČSN EN ISO 4064-2, ČSN EN ISO 4064-5 a ČSN EN 1434-5.

             

Obr. 1: Kalibrační laboratoř, zkušební stanice vodoměrů PP30 T32/15-50 2x10 SEMI 300 kg s příslušenstvím              Obr. 2: bytový vodoměr uchycený v lince s optickým snímačem hodnot

 

 

Základní technické parametry:

Zkušební zařízení bylo posouzeno podle požadavků na sekundární etalonové zařízení a je určeno pro zkoušky vodoměrů a průtokoměrných členů měřičů tepla:

 • splňujících požadavky normy ČSN EN 14 154 nebo ČSN EN ISO 4064 nebo OIML R49 při průtocích Q1, Q2, Q3, Q4
 • splňujících požadavky normy ČSN EN 1434 při průtocích Qi, Qp, Qs,
 • připojení DN 15 až DN 50, G ¾” až G 2 ½”
 • rozsahu průtoku (0,002 do 32) m3/h
 • rozsahu teploty od 10°C do 60°C

Metody využívané při zkoušení:

 • hmotnostní metoda s váhami letmým a pevným start/stop v rozsahu (1 až 32) m3/h
 • objemová metoda s pístem letmým a pevným start/stop v rozsahu (0,002 až 7) m3/h
 • objemová metoda s elektromagnetickým průtokoměrem letmým a pevným start/stop v rozsahu (1 až 32) m3/h
 • statickým tlakem

Průtok je nastavován automaticky podle předdefinované procedury.

Metrologické parametry:

Stabilita průtoku: ≤ 0,7 %
Stabilita teploty: ≤ 0,5 °C na studenou vodu
≤ 1,0 °C na teplou vodu
Nejmenší měřitelné množství: 0,1 L
Rozšířená nejistota: ≤ 0,21 %

Kontaktní osoby

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozice:
vedoucí AMS 69, energetický specialista MPO, vedoucí auditor IMS
Specializace:
AMS 69
Pobočka:
Ostrava

Dana Kalužová

Telefon:
+420 595 707 272
Pozice:
vedoucí zkušebny KL
Specializace:
AMS 69
Pobočka:
Ostrava