Ing. Adéla Grygarová

TZUS - Ing. Adéla Grygarová
Mobil:
+420 725 831 272
Telefon:
+420 286 019 430
Pozice:
vedoucí auditor,
zástupkyně ředitelky úseku,
zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu,
zástupkyně vedoucí ověřovacího orgánu,
Specializace:
certifikace systémů managementu,
certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů,
ověřování emisí skleníkových plynů,
osvědčování realizátorů ETICS,
osvědčování způsobilosti firem pro montáž oken a dveří podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení