Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

TZUS - Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.
Mobil:
+420 602 545 477
Telefon:
+420 541 235 303
Fax:
+420 541 233 303
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
Pobočka:
Úsek výzkumu vývoje a inovací