Bc. Kateřina Vondrová

Mobil:
+420 734 432 067
Telefon:
+420 387 023 220
Pozice:
vedoucí odd. certif. systémů řízení,
vedoucí auditor QMS, EMS, BOZP,
vedoucí posuzovatel
Specializace:
certifikace systémů managementu, ocelové konstrukce
Pobočka:
České Budějovice