První certifikát KEYMARK vydaný českým CO

TZÚS Praha, s.p. vydal první certifikát pod značkou KEYMARK, tedy dobrovolnou značkou kvality výrobků, jejímž vlastníkem jsou evropské normalizační organizace CEN a CENELEC. Značka KEYMARK prokazuje shodu s evropskými normami a relevantním KEYMARK schématem, doplňuje označení CE, posiluje důvěru odběratelů v celé Evropě a umožnuje výrobcům snadnější vstup na Evropský trh.

Oprávnění TZÚS Praha, s.p. jako KEYMARK certifikačního orgánu č. 040 je zatím omezeno na certifikaci tepelných izolací pro budovy podle harmonizovaných norem EN 13162 (Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny), EN 13163 (Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu) a EN 13164 (Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu). Plánuje se rozšíření na další evropské normy s ohledem na požadavky zákazníků. 

Výrobce je oprávněn používat KEYMARK po podpisu smlouvy mezi výrobcem a vybraným oprávněným certifikačním orgánem a pouze pro výrobky, u nichž byla prokázána shoda. 
Odběr vzorků pro počáteční zkoušky provádí zástupce certifikačního orgánu, obvykle během počáteční inspekce, za přítomnosti zástupce výrobce. Počáteční zkoušky se provádějí v souladu s pravidly popsanými ve schématu KEYMARK pro tepelné izolace. 

Poté, co ve výrobně byla provedena počáteční inspekce a u odebraných výrobků byly provedeny počáteční zkoušky, vydá oprávněný certifikační orgán certifikát KEYMARK. Certifikát je platný 2 roky od data vydání. Společnost musí udržovat certifikaci neustálým plněním požadavků schématu.

Po udělení certifikace se dvakrát ročně provádí průběžná kontrola (dozor), během níž se odebírají vzorky ve výrobně.

Začátkem května letošního roku byl certifikačním orgánem č. 040 vydán první certifikát pro průmyslově vyráběné výrobky z minerální vaty pro velkého zahraničního výrobce. V současnosti je TZUS jediným certifikačním orgánem v ČR, který vydal certifikát dle KEYMARK schématu na tepelné izolace.


Certifikáty jsou vedeny v databázi KEYMARK na níže uvedené webové stránce a jejich platnost je možné ověřit:
https://keymark.eu/en/certificates/certificates-data-base

 

 

 

Documents to download

994.6 KB

Contact person

Ing. Klára Bednářová

Mobile:
+420 734 432 062
Phone:
+420 286 019 464
Position:
Specialization:
Branch: