Membership in professional organizations

Membership in international and national organizations is particularly important as a source of high-quality information, for the image of the Technical and Test Institute for Construction Prague (TZÚS Praha, s.p.) as an institution with a high professional reputation and, last but not least, in providing our customers with relevant information. Membership in different organizations brings above all up-to-date technical information, which is then passed on to customers by staff at the Technical and Test Institute for Construction Prague. Participation in selected international negotiations, in which the Technical and Test Institute for Construction Prague has been appointed a spokesperson representing the interests of the Czech Republic, is partially supported through the Standardization Plan – Testing Development Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

THE TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRAGUE IS A MEMBER OF THE FOLLOWING ORGANIZATIONS:

Czech organizations (abreviations are links to web sites of the organizations)

Abbreviation>Name
EUROLAB-CZEurolab-CZ
CQSSdružení pro certifikaci systémů jakosti
AAAOAsociace akreditovaných a autorizovaných organizací
CACEČeská Asociace Konzultačních Inženýrů
SZVSvaz zkušeben pro výstavbu
SCOVSdružení certifikačních orgánů na výrobky
CKLOPČeská komora lehkých obvodových plášťů
CNCFČeské národní certifikační fórum
CSQČeská společnost pro jakost
ČKAITČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČKSČeské kalibrační sdružení
SIZISdružení Interoperabilita železniční infrastruktury
 Sdružení pro hračku a hru
HSTHST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika
ČBSČeská betonářská společnost
SCZLSdružení českých zkušeben a laboratoří
CZGBCČeská rada pro šetrné budovy

International organizations (abreviations are links to web sites of the organizations)

AbbreviationName
EOTAEuropean Organisation for Technical Assessment
IABSEInternational Association for Bridge and Structural Engineering
E2BEnergy Efficient Buildings
ECTPEuropean Construction Technology Platform
ENBRIEuropean Network of Building Researche Institutes
ECI-ICEEuropean Cooperation for Information - International Certification Engineers
LCC LCAPracovní skupiny EK pro sledování nákladů na životní cyklus staveb a dopadů na životní prostředí u veřejných zakázek
RILEMRéunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages
SB AllianceSustainable Building Aliance
UEAtcUnion Européenne pour l'Agrément technique dans la construction
WFTAOWorld Federation of Technical Assessment Organisation
GNBCPRGroup of Notified Bodies for Construction Products Regulation
CIBInternational Council for Research and Innovation in Building and Construction