Veletrh FOR TOYS

Zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., odštěpného závodu Zkušební ústav lehkého průmyslu, se veletrhu FOR TOYS pravidelně účastní.