Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) podle normy ČSN ISO 45001:2018

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle normy ČSN ISO 45001:2018.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen firmám, certifikovaným podle normy ČSN ISO 45001:2018 nebo firmám, které certifikaci plánují nebo zavedení SMBOZP teprve zvažují.
Součástí zavedení a/ nebo udržování SMBOZP ve firmě je proškolení pracovníků zabezpečujících SMBOZP, tj. manažerů SMBOZP/IMS, představitelů pro SMBOZP/IMS, interních auditorů, atd., m.j. z požadavků normy a dalších požadavků, které s tímto procesem souvisejí.

Cíl semináře:

 Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:

  • s požadavky vyplývajícími z ISO 45001 na tvorbu i úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
  • s prováděním interních auditů
  • se zkušenostmi certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu s audity podle ČSN ISO 45001:2018,
  • s novinkami z legislativy BOZP a PO, trendy.

Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových i současných požadavků systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praxi.

Místo konání:       Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   13.10. 2021

Zahájení:                9.30 hod.

Rozsah školení:     8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH  
                                   (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti na 2 seminářích Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 nebo Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 a Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 a Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce uvedeného níže.

Údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány pouze pro účely zajištění Vaší účasti na semináři (zaslání potvrzení o registraci na seminář, vystavení daňového dokladu/faktury s vyúčtováním). Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Přihlásit na školení

Kontaktní osoby

Kateřina Školoudová

Mobil:
+420 734 432 119
Telefon:
+420 286 019 409
Pozice:
administrativní pracovník úseku
Specializace:
certifikace systémů managementu
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení