STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. - osvědčení odejmuto

 

Držitel osvědčení:

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o. 
Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Číslo osvědčení: 15/2015

Platnost do: 27.11.2018

NEPLATNÉ, ODEJMUTO

Kontaktní osoba: ---Kontakt: ---Web: ---