Seminář pro oznámené subjekty a autorizované osoby pro posuzování shody stavebních výrobků

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro oznámené subjekty a autorizované osoby pro posuzování shody stavebních výrobků organizovaný pod záštitou ÚNMZ

"Postupy oznámených subjektů k nařízení č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh“ a „ postupy autorizovaných osob k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro posuzovatele z řad českých oznámených subjektů a autorizovaných osob


Termín konání:   26. 09. 2019 od 10.00 hod

Místo konání:     Zasedací místnost PAVUS, a.s. (4. patro), Prosecká 412/74, Praha 9

Program semináře:

09:45 – 10:00Registrace účastníků
10:00 – 10:45Stavební výrobky – připravovaná legislativa a informační zdroje, Ing. Eva Štejfová, MPO
10:45 – 11:30Delegované akty podle čl. 60 a 63 CPR, Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ
11:30 – 12:15 Přestávka na oběd
12:15 – 13:00 Postupy OS podle vybraných pozičních dokumentů, Ing. Jozef Pôbiš, TZÚS Praha, s.p.
13:00 – 13:15 Diskuze

  
Účast na semináři je zdarma.

Z kapacitních důvodů prosíme o dodržení limitu max. 2 zástupců za OS.

 

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce uvedeného níže.

Údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány pouze pro účely zajištění Vaší účasti na semináři (zaslání potvrzení o registraci na seminář, vystavení daňového dokladu/faktury s vyúčtováním). Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Přihlásit na školení

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoby

Magdaléna Tomková

Telefon:
+420 286 019 437
Pozice:
Odborná asistentka
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka: