Petr Lupoměch

 Držitel osvědčení:

Petr Lumpoměch
Bohuňov 60, Bystřice pod Pernštejnem,  593 01

Číslo osvědčení:  

56/2020

Platnost do: 11.12.2023

Kontaktní osoba: 

Kontakt:

Tel.: 
Fax: 
Email:

Web: