Činnost obchodního zastoupení TZÚS Praha, s.p., v Ruské federaci a ostatních státech SNS

TZÚS Praha, s.p., působí na tomto trhu dlouhodobě a již před lety zřídil vlastní obchodní zastoupení v Moskvě, které je od roku 2011 v RF akreditováno. Jako významný evropský certifikační orgán a oznámený subjekt, nabízí TZÚS Praha, s.p., především zkoušení a certifikaci stavební produkce, včetně vydání dokumentů pro značení „CE“ a certifikace systémů managementu podle mezinárodních standardů. Zajišťujeme rovněž certifikaci také jiných než stavebních výrobků - na základě smluv o obchodním zastoupení uzavřených s Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p, a Strojírenským zkušebním ústavem, s. p.

Dále též pomáháme tuzemským výrobcům stavebních materiálů a výrobků získávat potřebné dokumenty a certifikáty umožňující export tuzemských výrobků na trh RF, popř. na trh nově vznikající celní unie států SNS (popř. Euroasijského hospodářského prostoru). Tato činnost získává na významu zejména v současné době, kdy federální zákon č. 412, neumožňuje zahraničním certifikačním orgánům se sídlem mimo RF získat akreditaci pro GOST R. Naše obchodní zastoupení proto spolupracuje se smluvními ruskými certifikačními orgány, čímž dochází k významné úspoře nákladů u českého výrobce a snižuje se zejména organizační a finanční náročnost celého procesu certifikace. Odpadají tak složitá a mnohdy byrokratická jednání s celní správou, ruskými certifikačními orgány a je garantován a dozorován celý proces certifikace.

Přímý kontakt na vedoucí představitele průmyslu jednotlivých regionů a možnost bezprostředního osobního jednání je v RF nezastupitelná. Obchodní zastoupení TZÚS Praha, s. p., proto aktivně spolupracuje s Velvyslanectvím ČR v Moskvě a účastní se, pravidelných setkání pana velvyslance s gubernátory jednotlivých regionů RF. V tomto ohledu si vysoce ceníme vstřícnosti Velvyslanectví i jeho obchodního oddělení.

TZÚS Praha, s. p., si za dobu svého působení na trhu RF a ostatních států SNS vybudoval pověst kvalitního certifikačního orgánu a získal důstojné místo na trhu certifikací výrobků i systémů managementu. Získal zde více než 60 klientů a toto číslo dále narůstá.

A protože i do budoucna plánujeme další rozvoj činnosti TZÚS Praha, s.p., na tomto významném trhu, zahájili jsme práce na nové registraci obchodního zastoupení podle nových ruských pravidel.

Pokud se o teritorium RF či ostatních států SNS zajímáte, můžeme spojit své síly.

www.tzus.ru

Kontaktní osoby

Ing. Karel Menzel, CSc.

Mobil:
+420 775 145 067 (ČR), +7 915 485 1732 (РФ)
Telefon:
+420 286 019 454 (ČR), +7 499 978 1343 (РФ)
Fax:
Tel. z ČR (IP linka): 234 668 691
Pozice:
ředitel úseku, ředitel obchodního zastoupení TZÚS Praha, s.p., v Moskvě
Specializace:
výrobková certifikace, certifikace systémů managementu, zkušebnictví
Pobočka:
Úsek Obchodní zastoupení Moskva