Výrobky lehkého průmyslu

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p. - o.z. ZÚLP ČB působí v oblasti zkoušení výrobků lehkého průmyslu, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím odštěpný závod, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Odštěpný závod, který působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

o.z. ZÚLP České Budějovice

Met ZL č. 3 (ISO 4319:1977, DIN 53990) Prací prostředky - Stanovení užitných vlastností - srovnávací test
Met ZL č. 4, metoda A,B,C,D Čisticí prostředky - Stanovení čisticí účinnosti - dlaždicový test
Met ZL č. 5, metoda A,B (ČSN EN 50242, čl. 6.3, 6.4, 6.7.1) Čisticí prostředky - Zkouška mycí schopnosti
Metodika č. 100606 (ČSN 68 1504, čl. 6; ČSN 68 1507, čl. 7) Prací, čisticí, úklidové a avivážní prostředky, kosmetika - Stanovení obsahu sušiny a netěkavých složek - Gravimetricky
Metodika č. 100615 (ČSN 68 1155, čl. 3, Metoda B) Prací, čisticí a úklidové prostředky, mýdla - Stanovení obsahu oxidu fosforečného - Gravimetricky
Metodika č. 100623 (ČSN 68 1141, ČSN 68 1142) Prací, čisticí a úklidové prostředky, mýdla - Stanovení obsahu látek rozpustných v etanolu - Gravimetricky
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.2 Zapalovače - Měření výšky plamene
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.3 Zapalovače - Zkoušky stříkání, rozprašování a plápolání
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.4 Zapalovače - Zkoušky uhašení plamene
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.5 Zapalovače - Zkouška kompability paliva
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.6 Zapalovače - Zkouška znovunaplnění
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.7 Zapalovače - Zkouška objemového naplnění palivem
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.8 Zapalovače - Zkouška pádem
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.9 Zapalovače - Zkouška zvýšenou teplotou
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.10 Zapalovače - Zkouška vnitřním tlakem
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.11 Zapalovače - Zkouška cyklického hoření
ČSN EN ISO 9994, čl. 5.12 Zapalovače - Zkouška stálým hořením
ČSN EN 13869, čl. 5 Zapalovače odolné dětem - Zkouška zapalovačů
ČSN EN 1783, příl. A Zápalky - Zkouška škrtací výkonnosti
ČSN EN 1783, příl. B Zápalky - Zkouška tepelného vznícení (samovznícení)
ČSN EN 1783, příl. C Zápalky - Zkouška výkonnosti škrtacího povrchu
ČSN EN 1783, příl. D Zápalky - Zkouška nárazové odolnosti
ČSN EN 323 Výrobky z aglomerovaných materiálů - Stanovení hustoty
Ing. Monika Hegedüšová
ředitelka odštěpného závodu ZÚLP
Tel.: +420 386 709 173
Mobil: +420 603 202 014
E-mail: hegedusova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: