Zdicí prvky, cihlářské výrobky, krytiny

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti zdicích prvků, cihlářských výrobků a krytin, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Předměřice nad Labem
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
 

ČSN 72 2601 Cihlářské výrobky - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN 72 2601 Cihlářské výrobky - Stanovení mrazuvzdornosti, geometrických a tvarových charakteristik
ČSN 72 2601 Z3, příl. A Cihlářské výrobky - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN 72 2602 Cihlářské výrobky - Stanovení vzhledu a rozměrů
ČSN 72 2602 Cihlářské výrobky - Stanovení mrazuvzdornosti, geometrických a tvarových charakteristik
ČSN 72 2603 Cihlářské výrobky - Stanovení hmotnosti
ČSN 72 2603 Cihlářské výrobky - Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN 72 2603 Cihlářské výrobky - Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti, objemu otvorů, vlhkosti a nasákavosti
ČSN 72 2603 Cihlářské výrobky - Stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti 
ČSN 72 2605 Cihlářské výrobky - Stanovení mechanických vlastností
ČSN 72 2605 Cihlářské výrobky - Stanovení mechanických vlastností (lomové zatížení, únosnost, mechanická odolnost)
ČSN 72 2605 Cihlářské výrobky - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN 72 2605 Cihlářské výrobky - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN 72 2605 Cihlářské výrobky - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN 72 2607 Cihlářské výrobky - Stanovení výskytu cicvárů
ČSN 72 2608 Cihlářské výrobky - Stanovení náchylnosti na tvorbu výkvětů
ČSN 72 2640 Cihlářské výrobky - Stanovení vzhledu a rozměrů
ČSN 72 2642 Cihlářské výrobky - Hurdisky - Stanovení hmotnosti
ČSN 72 2642 Cihlářské výrobky - Hurdisky - Stanovení náchylnosti k tvorbě výkvětů
ČSN 72 2642 Cihlářské výrobky - Hurdisky - Stanovení nasákavosti
ČSN 72 2642 Cihlářské výrobky - Hurdisky - Stanovení nevratné vlhkostní roztažnosti
ČSN 72 2642 Cihlářské výrobky - Hurdisky - Stanovení únosnosti v ohybu
ČSN 72 2642 Cihlářské výrobky - Hurdisky - Stanovení výskytu cicvárů
ČSN 72 2642 Pálení stropní materiály - Hurdisky - Stanovení lomového zatížení
ČSN EN 1024 Střešní krytina pálená - Stanovení geometrických charakteristik
ČSN EN 1024 Střešní krytina pálená - Stanovení geometrických vlastností
ČSN EN 12326-2 Střešní krytina z břidlice a přírodního kamene - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 12326-2 Střešní krytina z břidlice a přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti oxidu siřičitému
ČSN EN 12326-2 Střešní krytina z břidlice a přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti teplotním změnám
ČSN EN 12326-2 Střešní krytina z břidlice a přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1344 Cihelné dlažební prvky - Stanovení mechanických vlastností (pevnost v tlaku, v tahu za ohybu, lomové zatížení, únosnost)
ČSN EN 1344 Cihelné dlažební prvky - Stanovení příčného lomového zatížení
ČSN EN 1344 Cihelné dlažební prvky - Stanovení rozměrů
ČSN EN 1344 Cihlářské výrobky - Stanovení mrazuvzdornosti, geometrických a tvarových charakteristik
ČSN EN 1344, příl. B  Cihelné dlažební prvky - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 1344, příl. D  Cihelné dlažební prvky - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v ohybu
ČSN EN 1344, příl. E Cihelné dlažební prvky - Stanovení obrusnosti
ČSN EN 1344, příl. F Cihelné dlažební prvky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1351 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 1351 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1353 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 15037-2 Stropní vložky betonové - Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti, objemu otvorů, vlhkosti a nasákavosti
ČSN EN 15037-2 Stropní vložky betonové - Stanovení mechanických vlastností (lomové zatížení, únosnost, mechanická odolnost)
ČSN EN 15037-2 Stropní vložky betonové - Stanovení rozměrů a charakteristik povrchu
ČSN EN 15037-2+A1, čl. 5.1 Betonové stropní vložky - Měření rozměrů a charakteristik povrchu
ČSN EN 15037-2+A1, čl. 5.2.1 Betonové stropní vložky - Stanovení odolnosti proti soustředěnému zatížení
ČSN EN 15037-2+A1, čl. 5.2.2 Betonové stropní vložky - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 15037-2+A1, čl. 5.2.3 Betonové stropní vložky - Stanovení pevnosti v tlaku v podélném směru
ČSN EN 15037-2+A1, čl. 5.2.4 Betonové stropní vložky - Stanovení pevnosti v tlaku v příčném směru
ČSN EN 15037-3 Stropní vložky betonové - Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti, objemu otvorů, vlhkosti a nasákavosti
ČSN EN 15037-3 Stropní vložky betonové - Stanovení mechanických vlastností (lomové zatížení, únosnost, mechanická odolnost)
ČSN EN 15037-3 Stropní vložky betonové - Stanovení rozměrů a charakteristik povrchu
ČSN EN 15037-3+A1, čl. 5.1 Pálené stropní vložky - Měření rozměrů a charakteristik povrchu
ČSN EN 15037-3+A1, čl. 5.2.1 Pálené stropní vložky - Stanovení odolnosti proti soustředěnému zatížení
ČSN EN 15037-3+A1, čl. 5.2.2 Pálené stropní vložky - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 15037-3+A1, čl. 5.2.3 Pálené stropní vložky - Stanovení pevnosti v tlaku v podélném směru
ČSN EN 15037-3+A1, čl. 5.2.4 Pálené stropní vložky - Stanovení pevnosti v tlaku v příčném směru
ČSN EN 15435 Betonové bednicí tvárnice - Stanovení pevnosti
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Stanovení hmotnosti
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Stanovení prosákavosti
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Stanovení pevnosti
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Stanovení rozměrů, vzhledu, tvaru
ČSN EN 491 Betonové tašky - Stanovení hmotnosti
ČSN EN 491 Betonové tašky - Stanovení prosákavosti
ČSN EN 491 Betonové tašky - Stanovení rozměrů, vzhledu, tvaru
ČSN EN 491 Betonové tašky - Stanovení únosnosti
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Stanovení lomového zatížení, únosnosti
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Stanovení vnějšího vzhledu, tvaru, rozměrů
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Zkouška lomového zatížení
ČSN EN 491 Střešní krytina betonová - Zkouška mrazuvzdornosti
ČSN EN 492 Vláknocementové desky a tvarovky - Stanovení nepropustnosti
ČSN EN 492 Vláknocementové desky a tvarovky - Stanovení rozměrů
ČSN EN 492 Vláknocementové desky a tvarovky - Zkouška ohybem
ČSN EN 538 Střešní krytina pálená - Stanovení únosnosti
ČSN EN 538 Střešní krytina pálená - Stanovení mechanických vlastností
ČSN EN 539-1 Střešní krytina pálená - Stanovení prosákavosti
ČSN EN 539-1 Střešní krytina pálená - Zkouška prosákavosti
ČSN EN 539-2 Střešní krytina pálená - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 678 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 679 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 679 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení mechanických vlastností (pevnost v tlaku, pevnost v tlaku dostředném, pevnost v tahu za ohybu)
ČSN EN 680 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení délkových změn
ČSN EN 771-1 Zdicí prvky - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 771-2 Zdicí prvky betonové - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-1 Zdicí prvky - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-1 Zdicí prvky pálené - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-1 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-10 Zdicí prvky pórobetonové - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 772-10 Zdicí prvky vápenopískové - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 772-10 Zdicí prvky pórobetonové a vápenopískové - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 772-10 Zdicí prvky vápenopískové a pórobetonové - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 772-11 Zdicí prvky z umělého a přírodního kamene - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-11 Zdicí prvky betonové - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-11 Zdicí prvky pálené - Stanovení počáteční rychlosti nasákavosti
ČSN EN 772-11 Zdicí prvky betonové - Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti
ČSN EN 772-11 Zdicí prvky pálené - Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti
ČSN EN 772-11 Zdicí prvky pálené, betonové, z kamene - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-11 Zdicí prvky z umělého a přírodního kamene, pálené a betonové - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-13 Zdicí prvky - Stanovení objemové hmotnosti za sucha
ČSN EN 772-13 Zdicí prvky kromě přírodního kamene - Stanovení objemové hmotnosti za sucha
ČSN EN 772-13 Zdicí prvky - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 772-13 Zdicí prvky kromě zdicích prvků z kamene - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 772-14 Zdicí prvky betonové - Stanovení vlhkostního přetvoření
ČSN EN 772-14 Zdicí prvky betonové - Stanovení vlhkostních přetvoření
ČSN EN 772-14 Zdicí prvky betonové a z umělého kamene - Stanovení vlhkostních přetvoření
ČSN EN 772-14 Zdicí prvky z umělého kamene - Stanovení vlhkostních přetvoření
ČSN EN 772-14 Zdicí prvky z umělého kamene a betonové - Stanovení vlhkostních přetvoření
ČSN EN 772-16 Zdicí prvky - Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-18 Zdicí prvky vápenopískové - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 772-18 Zdicí prvky vápenopískové - Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN 772-19 Zdicí prvky - Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-2 Zdicí prvky betonové - Stanovení plochy otvorů
ČSN EN 772-2 Zdicí prvky betonové - Stanovení plochy otvorů, hmotnosti, objemové hmotnosti, objemu otvorů, vlhkosti a nasákavosti
ČSN EN 772-2 Zdicí prvky betonové - Stanovení rozměrů, tvaru, vzhledu
ČSN EN 772-20 Zdicí prvky betonové - Stanovení rovinnosti lícových ploch
ČSN EN 772-20 Zdicí prvky betonové - Stanovení rozměrů, tvaru, vzhledu
ČSN EN 772-20 Zdicí prvky z přírodního nebo umělého kamene a prvky betonové - Stanovení rovinnosti lícových ploch
ČSN EN 772-21 Zdicí prvky pálené - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-21 Zdicí prvky pálené a vápenopískové - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-21 Zdicí prvky vápenopískové - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-21 Zdicí prvky vápenopískové a pálené - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-3 Zdicí prvky pálené - Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů hydrostatickým vážením
ČSN EN 772-5 Zdicí prvky - Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí
ČSN EN 772-6 Zdicí prvky betonové - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 772-7 Zdicí prvky pálené - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 772-7 Zdicí prvky pálené - Stanovení nasákavosti varem
ČSN EN 772-7 Zdicí prvky pálené - Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a materiálu
ČSN EN 772-9 Zdicí prvky vápenopískové - Stanovení objemu otvorů
ČSN EN 772-9 Zdicí prvky vápenopískové - Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a materiálu
IP 0600T014 Cihlářské výrobky - modulu pružnosti a přetvárnosti
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: