Žárovzdorné materiály, keramické suroviny, silikátové materiály

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti žárovzdorných materiálů, keramických surovin, silikátových materiálů, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Plzeň
Pobočka Ostrava

 

ČSN EN 1402-6 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN 1402-6 Žáruvzdorné výrobky - Stanovení hustoty a pórovitosti
ČSN EN 1402-6 Žáruvzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1402-6 Žáruvzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN 72 6100 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení délkových změn
ČSN 72 6100 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení množství rozdělávací vody
ČSN 72 6100 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení pojivové schopnosti
ČSN EN 993-5 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v tlaku
ČSN EN 993-5 Žáruvzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 993-6 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v ohybu
ČSN EN 993-6 Žáruvzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN ISO 12678-1 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN ISO 12678-1 Žáruvzdorné výrobky - Stanovení rozměrů
ČSN ISO 12678-2 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení geometrických charakteristik - vzhledové vady, výstupky, prohlubně
ČSN ISO 12678-2 Žáruvzdorné výrobky - Stanovení poškození hran a rohů
ČSN 72 1080 Keramické suroviny - Stanovení vlhkosti
ČSN 72 1089 Keramické suroviny - Stanovení bělosti
ČSN 72 1090 Keramické suroviny - Stanovení abrazivity
ČSN 72 6031 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení délkových změn
ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN 1094-4 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení pórovitosti a objemové hmotnosti
ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení trvalých délkových změn
ČSN EN 1402-1 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení klasifikační teploty
ČSN EN 1402-3 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Zkoušení netvarových výrobků v dodaném stavu
ČSN EN 1402-4 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení konzistence, zpracovatelnosti
ČSN EN 1402-7 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Zkoušky prefabrikátů - žárovzdorné výrobky netvarové
ČSN EN 1402-8 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení doplňkových vlastností netvarových výrobků
ČSN EN 1457-1 Komínové vložky pro suchý provoz
ČSN EN 1457-2 Komínové vložky pro vlhký provoz
ČSN EN 993-1 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení pórovitosti a objemové hmotnosti
ČSN EN 993-10 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení trvalých délkových změn
ČSN EN 993-11čl. 4.1 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení odolnosti proti změnám teploty
ČSN EN 993-12 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení žárovzdornosti
ČSN EN 993-15 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení tepelné vodivosti
ČSN EN 993-18 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů
ČSN EN 993-19 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení teplotní roztažnosti
ČSN EN 993-2 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení hustoty
ČSN EN 993-3 Žárovzdorné hmoty a výrobky -Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
ČSN EN 993-4 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení propustnosti pro plyny
ČSN EN 993-7 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
ČSN EN 993-9 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení tečení v tlaku
ČSN EN ISO 16282 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení otěruvzdornosti
ČSN EN ISO 1893 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení únosnosti v žáru
ČSN EN ISO 8894-1 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu - křížové uspořádání
ČSN EN ISO 8895 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v tlaku
ČSN P CEN/TS 15418, postup A Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení koroze taveninou
DIN 51064 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení únosnosti v žáru
DIN 51068-1 Žárovzdorné hmoty a výrobky - Stanovení odolnosti proti změnám teploty
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: