Stavební pojiva, strusky, popílky

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti stav pojiv, strusek a popílků, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Teplice
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
 

ČSN 72 0102 Cement, vápno - Stanovení ztráty vody sušením gravimetricky
ČSN 72 0102 Popílek - Stanovení ztráta sušením gravimetricky
ČSN 72 0102 Struska - Stanovení ztráta sušením gravimetricky
ČSN 72 0102 Škvára - Stanovení ztráta sušením gravimetricky
ČSN 72 0103 Cement, vápno - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0103 Popílek - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0103 Struska - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0103 Škvára - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0105-1 Cement, vápno - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-1 Popílek - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-1 Struska - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-1 Škvára - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2 Cement, vápno - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2 Popílek - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2 Struska - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2 Škvára - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0106 Cement, vápno - Stanovení obsahu oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu
ČSN 72 0106 Popílek - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0106 Struska - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0106 Škvára - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0107 Cement, vápno - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0107 Popílek - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0107 Struska - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0107 Škvára - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0110-3 Cement - Stanovení obsahu oxidu železitého
ČSN 72 0110-4 Cement - Stanovení obsahu oxidu železitého
ČSN 72 0113-1 Popílek - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-1 Struska - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-1 Škvára - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-2 Popílek - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-2 Struska - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-2 Škvára - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-3 Popílek - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-3 Struska - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-3 Škvára - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0114-1 Popílek - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-1 Struska - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-1 Škvára - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-2 Popílek - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-2 Struska - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-2 Škvára - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-3 Popílek - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-3 Struska - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-3 Škvára - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0117 Cement, vápno - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0117 Popílek - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0117 Struska - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0117 Škvára - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0118 Popílek - Stanovení obsahu celkové síry gravimetricky
ČSN 72 0118 Struska - Stanovení obsahu celkové síry gravimetricky
ČSN 72 0118 Škvára - Stanovení obsahu celkové síry gravimetricky
ČSN 72 1206 Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení vlhkosti, vázané vody a oxidu sírového gravimetricky
ČSN 72 1213 Vápenec, dolomit - Stanovení jemnosti
ČSN 72 2071 Popílek - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN 72 2071 Popílek - Stanovení vlivu popílku na tuhnutí cementu
ČSN 72 2071 Struska - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN 72 2071 Škvára - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN 72 2080 Popílek - Stanovení vlivu popílku na tuhnutí cementu
ČSN 72 2113 Cement - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN 72 2113 Popílek - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN 72 2301 Sádra - Stanovení jemnosti mletí
ČSN 72 2301 Sádra - Stanovení pevnosti
ČSN 72 2301 Sádra - Stanovení počátku a doby tuhnutí
ČSN 72 2301 Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení jemnosti mletí
ČSN 72 2301 Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN 72 2301 Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN 72 2301 Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení počátku a doby tuhnutí
ČSN EN 1008 Voda do betonu - Zkouška vody
ČSN EN 13279-2 Sádrová pojiva a malty - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN EN 13279-2 Sádrová pojiva a malty - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 13279-2 Sádrová pojiva a malty - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 13279-2 Sádrová pojiva a malty - Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 13279-2 Sádrová pojiva a malty - Stanovení pevnosti
ČSN EN 13279-2 Sádrová pojiva a malty - Stanovení vodního součinitele 
ČSN EN 13279-2, čl. 4.3.3 Sádra - Stanovení konzistence a doby zpracovatelnosti
ČSN EN 13279-2, čl. 4.5.4, 4.5. Sádra - Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu
ČSN EN 13963 Stanovení doby přídržnosti
ČSN EN 13963 Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 14227-3 Popílek, popílkové suspenze - Stanovení konzistence popílkové suspenze
ČSN EN 1427 Asfalty a pojiva - Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička
ČSN EN 15167-1 Struska - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 15167-1 Struska - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 15167-1, čl. 5.3.2.2 Struska - Stanovení počátku tuhnutí
ČSN EN 15167-1, příl. A72 0118 Struska - Stanovení vlhkosti gravimetricky
ČSN EN 196-1 Cement - Stanovení pevnosti
ČSN EN 196-1 Popílek - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 196-1 Struska - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 196-10 Cement - Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) spektrofotometricky
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení chloridů titračně
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení nerozpustného zbytku gravimetricky
ČSN EN 196-2 Cement - Ztráta žíháním gravimetricky
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu alkálií fotometricky
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu oxidu hlinitého titračně
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu oxidu křemičitého, vápenatého a hořečnatého
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu oxidu železitého titračně
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu síranů gravimetricky
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu síry ve formě síranů
ČSN EN 196-2 Cement - Stanovení obsahu sulfidů titračně
ČSN EN 196-2, čl. 6-9 Chemická analýza cementu
ČSN EN 196-3 Cement - Stanovení dob tuhnutí
ČSN EN 196-3 Cement - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 196-3 Cement - Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
ČSN EN 196-3 Popílek - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 196-3 Struska - Stanovení počátku tuhnutí
ČSN EN 196-5 Cement - Stanovení pucolanity
ČSN EN 196-6 Cement - Stanovení jemnosti
ČSN EN 196-6 Cement - Stanovení jemnosti mletí
ČSN EN 196-6 Cement - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6 Cement - Stanovení jemnosti mletí prosévací metodou
ČSN EN 196-6 Cement - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN 196-6 Popílek - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6 Popílek - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN 196-6 Sádra - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6 Struska - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6 Vápno - Stanovení jemnosti mletí
ČSN EN 196-6 Vápno - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-8 Cement - Stanovení hydratačního tepla
ČSN EN 413-2 Cement - Stanovení doby tuhnutí, konzistence, penetrace, retence vody, obsahu vzduchu
ČSN EN 413-2 Cement - Stanovení obsahu vzduchu
ČSN EN 413-2 Cement - Stanovení retence vody
ČSN EN 450-1 Popílek - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 450-1 Popílek - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 450-1 Popílek - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN 450-1 Struska - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 450-1 Struska - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 450-1 Škvára - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 450-1 Škvára - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 451-1 Vápno - Stanovení volného oxidu vápenatého titračně
ČSN EN 451-2 Popílek - Stanovení jemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 451-2 Struska - Stanovení ijemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 451-2 Škvára - Stanovení jemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení reaktivity
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení jemnosti
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení konzistence, penetrace, retence vody, obsahu vzduchu
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení obsahu oxidu vápenatého a hořečnatého
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení obsahu síry ve formě síranů
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení obsahu vzduchu
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení penetrace
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení retence vody
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení volné vody
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení vydatnosti
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení zrnitosti
ČSN EN 459-2 Vápno - Stanovení zrnitosti 
ČSN EN 459-2, čl. 5.7 Vápno - Stanovení ztráty žíháním
ČSN EN 492-2 Vápno - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN ISO 4323 Cement, vápno - Stanovení chloridů potenciometrickou metodou
ČSN P CEN/TR 196-4 Struska - Stanovení podílu sklovité fáze
IP 0600T016 (ČSN 72 0108) Cement, vápno - Stanovení obsahu R2O3 gravimetricky
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: