Stavební dílce, konstrukce

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti stavebních dílců a konstrukcí, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Teplice
Pobočka Předměřice nad Labem
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
Pobočka Technicko-inženýrské služby
 

ČSN 72 3000, čl. 4.7 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN 72 6242, příl. B Stavební dílce a konstrukce - Stanovení přilnavosti povrchovývh vrstev
ČSN 73 0212-5 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení přesnosti
ČSN 73 0212-5 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 0546 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení nejnižší povrchové teploty konstrukce
ČSN 73 1373 Z1, kap. 6 (tvrdoměry N,L) Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2011 Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2011 Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN 73 2011 zm. a (pouze ve vztahu k tvrdoměrným metodám) Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2011, příl. 1 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení výztuže magnetickou sondou
ČSN 73 2030 Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky statické
ČSN 73 2030 Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN 73 2030 Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky
ČSN 73 2030 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2030+Z1, příl. A Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability stěnových panelů s dřevěným rámem zkouškou
ČSN 73 2030+Z1, příl. B Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability ocelových konstrukcí zkouškou
ČSN 73 2030+Z1, příl. ČSN Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability zděných konstrukcí zkouškou
ČSN 73 2034 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2035 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení rázové pevnosti
ČSN 73 2035 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2035+Z1, Z2 Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení na zatížení rázem
ČSN 73 2038 Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení keramických stavebních dílců
ČSN 73 2038 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2045 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2045 Stavební dílce - Stanovení hmotnosti
ČSN 73 2045 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2054 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 6209 Mosty - Zatěžovací zkoušky statické
ČSN 73 6209 Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky
ČSN 73 6209+Z1 Mosty - Zatěžovací zkoušky statické
ČSN 73 6242, příl. B,D Zatvrdlý beton - Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev a nepropustnosti vrstvy
ČSN 736 6242, příl. B Stavební dílce a konstrukce - Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev
ČSN 74 3305 Stavební dílce - Stanovení odolnosti na zatížení rázem
ČSN 74 3305, příl. B Stavební dílce a konstrukce - Stanovení rázové odolnosti
ČSN 75 0905 Stavební dílce a konstrukce - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 0905 Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN  124 Poklopy a mříže - Zatěžovací zkouška
ČSN EN  1253-2 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 1052-1 Stavební dílce - zdivo - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 1052-1 Stavební dílce - Stanovení pevnosti zdiva
ČSN EN 1052-2 Stavební dílce - Stanovení pevnosti zdiva
ČSN EN 1052-3 Stavební dílce - Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1168 Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 1168, příl. J Stavební dílce a konstrukce - Stanovení únosnosti ve smyku dutinových panelů
ČSN EN 1168+A2, čl. 5.2 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 12050-2, čl. 8.5 Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN 124, čl. 8 Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 124, čl. 8 Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 124, mimo čl. 8.4.7 Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení poklopů a vtokových mříží pro dopravní plochy
ČSN EN 12504-1, čl. 8 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v tlaku
ČSN EN 12504-2 Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN EN 12566-1, příl. A, čl. A2.1 Septik - Zkouška jmenovité velikosti
ČSN EN 12566-1, příl. A, čl. A2.1 Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN 12566-3, příl. A, čl. A2 Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN 12566-3, příl. A.2 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 12825, čl. 5.2 - 5.5 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 12825, čl. 5.6 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 12839 Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 12839, čl. 4.3.2 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.1 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 12839, čl. 5.1 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.2 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 12839, čl. 5.3 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.3, příl. B Stavební dílce a konstrukce - Zjišťování jakosti povrchu
ČSN EN 12839, čl. 5.4 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.6 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanických vlastností - únosnost
ČSN EN 12839, čl. 5.6 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 7 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, příl. B Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, příl. E Stavební dílce a konstrukce - Stanovení absorpce vody
ČSN EN 12839, příl. E Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 5.2 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 5.2 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 5.5 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 7 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.2 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.3 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.6 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 13198, čl. 5.7 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.8 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, příl. A Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, příl. B Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13224, čl. 5.2 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13230-2 Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 13230-4 Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 13369, čl. 4.3 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 4.3 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 4.3.2 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.1.2 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.2 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.3 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.4 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13369, příl. G Stavební dílce a konstrukce - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 13369, příl. G   Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, příl. J Stavební dílce a konstrukce - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 13369, příl. J Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 13369, příl. J Stavební dílce - Stanovaní rozměrů
ČSN EN 13369, příl. J4 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13369, příl.J Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13693, čl. 5.2 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13693, čl. 5.4 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 13693, příl. E Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 14195 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Stanovení úhlové přesnosti
ČSN EN 1433 Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkouška odvodňovacích žlábků
ČSN EN 1433 Odvodňovací žlab - zkoušky
ČSN EN 1433, čl. 6.3.3 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1433, čl. 8 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1433, čl. 9.1 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1433, čl. 9.1 Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení mechanických vlastností
ČSN EN 1433, čl. 9.2.1 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1433, čl. 9.3 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 1433, čl. 9.3 Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, vzhked, tvar)
ČSN EN 1433, čl. 9.3.6 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1433, příl. C Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN 15037-1 Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 15037-1 Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 15037-1 Betonové prefabrikáty - stropní systémy - Stanovení únosnosti v ohybu a smyku
ČSN EN 1520, příl. B Stavební dílce a konstrukce - Fyzikálně mechanické zkoušky
ČSN EN 1520+Z1, příl. A Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability prefabrikovaných vyztužených dílců z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva výpočtem
ČSN EN 1520+Z1, příl. B Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability prefabrikovaných vyztužených dílců z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva zkouškou
ČSN EN 1916, čl. 4.3 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.2 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.3 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.5 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.6 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 5.1.2 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 5.2.1 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 5.2.3 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 5.3.2 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 5.3.3 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 6.3 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 7 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 8 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. A Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. D Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. E Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. F Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl.C Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.2 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.5 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.6 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.8 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.1.2 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.2.1 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, čl. 5.2.2 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, čl. 5.2.3 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.2.4 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.2.6 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 6.3 Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, čl. 8 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl. A Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl. B Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl. D Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl.C Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1992-1-1+Z1, Z2, čl. 6.1, 6.2, 6.5, 7.3, 7.4 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability stěnových panelů s dřevěným rámem výpočtem
ČSN EN 1993-1-1+Z1, Z2, Z3, čl. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability ocelových konstrukcí výpočtem
ČSN EN 1996-1-1, čl. 5.5.1, 6.1.3 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability zděných konstrukcí výpočtem
ČSN EN 520, čl. 5.9.2 Sádrokartonové desky - Stanovení celkové absorpce vody
ČSN EN 596 Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení na zatížení rázem
ČSN EN 639, čl. 6.4 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 639, čl. 8 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 640, čl. 4.2.1 Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 640, čl. 4.2.2 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 845-2, čl. 5.2.2 Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 845-2, čl. 5.3 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 845-2, čl. 7 Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 846-11 Překlady - Stanovení rozměrů a prohnutí
ČSN EN 846-11 Stavební dílce a konstrukce zděné - Stanovení geometrických charakteristik
ČSN EN 846-11 Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 846-9 Překlady - Stanovení únosnosti v ohybu a smyku
ČSN EN 846-9 Stavební dílce a konstrukce zděné - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 846-9 Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 846-9, čl. 8 Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 990 Stavební dílce pórobetonové - Zkoušení protikorozní ochrany výztuže
ČSN EN 991 Stavební dílce pórobetonové - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 991 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení rozměrů
ČSN EN 991 Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 992 Stavební dílce pórobetonové - Stanovení objemové hmotnosti mezerovitého betonu
ČSN EN ISO 6946, čl. 5, 7 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu výpočtem
ČSN EN ISO 8990 Stavební dílce a konstrukce - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu zkouškou
ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpětí konstrukcí
EN 13391 Systémy dodatečného předpětí konstrukcí
ETAG 003, čl. 5.4.1.1 Stavební dílce - Stanovení odolnosti na zatížení rázem
ETAG 003, čl. 5.4.1.2 Stavební dílce - Stanovení odolnosti na zatížení rázem
ETAG 013, příl. B.1.1, B.3.1, B.4, B.5, B.6.2, B.6.4 Systémy dodatečného předpětí konstrukcí
IP 0400T012 (ČSN 73 2046) Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky 
IP 0400T012 (ČSN 73 2046) Stavební dílce a konstrukce - Stanovení přesnosti
IP 0400T017 (ČSN 73 2037) Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky 
STN 73 6209 Mosty - Zatěžovací zkoušky statické
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: