Stavební a zdravotní keramika

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti stavební a zdravotní keramiky, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)


Pobočka Plzeň
Pobočka Ostrava

 

ČSN EN 14428+A1, čl. 5.3 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.3 Zdravotnická keramika - Stanovení čistitelnosti
ČSN EN 14528, čl. 5.2 Zdravotnická keramika - Stanovení odvádění vody
ČSN EN 14528, čl. 5.2 Zdravotnická keramika - Zatěžovací zkoušky - statické zatížení
ČSN 72 4710, čl. 5.1 Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN 72 4710, čl. 5.2 Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik - pravoúhlost, úhly
ČSN 72 4710, čl. 5.3 Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik - přímost, křivost
ČSN 72 4710, čl. 5.4 Stavební keramika - Stanovení jakosti povrchu
ČSN 72 4710, čl. 5.7 Stavební keramika - Stanovení rázové pevnosti
ČSN 72 4710, čl. 5.9 Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti změnám teploty
ČSN 72 4841, čl. 3, 5 Zdravotnická keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry, tvar, vzhled
ČSN 72 4841, čl. 6 Zdravotnická keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN 72 4841, čl. 7 Zdravotnická keramika - Stanovení chemické odolnosti glazury
ČSN 72 4841, čl. 8 Zdravotnická keramika - Stanovení tepelné odolnosti
ČSN 72 4841, čl. 9 Zdravotnická keramika - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN 72 4841, čl. 10 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností
ČSN 72 5010 Stavební keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN 72 5250 Stavební keramika - Zjišťování jakosti povrchu
ČSN EN 13310, čl. 5.2, 5.9 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - odvádění vody, určení průtoku přepadu
ČSN EN 13310, čl. 5.5 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům
ČSN EN 13310, čl. 5.6 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti poškození vrypy
ČSN EN 13310, čl. 5.7 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 13310, čl. 5.8 Zdravotnická keramika - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.2 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - výška vodního uzávěru
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.1 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - splachovací zkouška s pilinami
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.2 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - zkouška s třemi plastovými kuličkami
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.3 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - zkouška vystříknutí
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.4 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - zkouška vyprazdňování mísy
ČSN EN 13407, čl. 6.6.2 Zdravotnická keramika - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 13407, čl. 6.6.3 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.1, 5.2 Zdravotnická keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry, tvar, vzhled
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.1, 5.2, 5.3 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti rozštípnutí
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.4 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti za sucha a mokra
ČSN EN 14427, čl. 4.2.1 Zdravotnická keramika - Zjišťování jakosti povrchu
ČSN EN 14427, čl. 5.1 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností
ČSN EN 14427, čl. 5.2 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům
ČSN EN 14528, čl. 4.1 Zdravotnická keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 14528, čl. 5.3 Zdravotnická keramika - Stanovení čistitelnosti
ČSN EN 14528, čl. 5.4 Zdravotnická keramika - Zkouška ochrany proti přetékání
ČSN EN 14688, čl. 1, 5.2 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 14688, čl. 4.2, 4.7, 5.3, 5.9 Zdravotnická keramika - Stanovení odvádění vody
ČSN EN 14688, čl. 5.5, 5.8 Zdravotnická keramika - Stanovení čistitelnosti
ČSN EN 14688, čl. 5.6 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti poškození vrypy
ČSN EN 14688, čl. 5.7 Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 295-3, čl. 10 Kameninové trouby - Stanovení chemických vlastností
ČSN EN 295-3, čl. 12 Kameninové trouby - Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení (otěru)
ČSN EN 295-3, čl. 13 Kameninové trouby - Stanovení nepropustnosti tvarovek
ČSN EN 295-3, čl. 18.2, 18.3, 18.4 Kameninové trouby - Stanovení nepropustnosti spojů trub
ČSN EN 295-3, čl. 2, 3 Kameninové trouby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 295-3, čl. 20 Kameninové trouby - Stanovení chemické odolnosti spojů
ČSN EN 295-3, čl. 4 Kameninové trouby - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 295-3, čl. 4, 7, 9, 13, 18 Kameninové trouby - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN 295-3, čl. 7 Kameninové trouby - Stanovení pevnosti lepených spojů
ČSN EN 295-3, čl. 9 Kameninové trouby - Stanovení nepropustnosti trub
ČSN EN 295-6, čl. 4.2 až 4.5 Kameninové trouby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 295-6, příl. A Kameninové trouby - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 295-7, příl. A Kameninové trouby - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 295-7, příl. C,D Kameninové trouby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 997, čl. 5.8.1, 5.8.2 Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností
ČSN EN 997, čl. 5.8.3 Zdravotnická keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN EN 997, čl. 5.8.4 Zdravotnická keramika - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN ISO 10545-10 Stavební keramika - Stanovení vlhkostního nárůstu
ČSN EN ISO 10545-11 Stavební keramika - Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin
ČSN EN ISO 10545-12 Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN ISO 10545-13 Stavební keramika - Stanovení chemických vlastností
ČSN EN ISO 10545-14 Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
ČSN EN ISO 10545-2 Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN ISO 10545-3 Stavební keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN EN ISO 10545-4 Stavební keramika - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v ohybu
ČSN EN ISO 10545-5 Stavební keramika - Stanovení rázové pevnosti
ČSN EN ISO 10545-6 Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost)
ČSN EN ISO 10545-7 Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení (otěru)
ČSN EN ISO 10545-8 Stavební keramika - Stanovení lineární teplotní roztažnosti
ČSN EN ISO 10545-9 Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti změnám teploty
GOST 13449-82 Zdravotnická keramika - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
GOST 27180-2001 Stavební keramika - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN 72 5191 Podlahové materiály - Stanovení protikluznosti
ČSN EN ISO 10545-4, čl. 6, 7 Stavební keramika - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN ISO 10545-3, čl. 4, 5 Stavební keramika - Stanovení nasálavosti
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: