Hydroizolační výrobky, plasty, kompozity

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti hydroizolačních výrobků, plastů a kompozitů, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Předměřice nad Labem
Pobočka Brno
 

ČSN 50 3602, čl. 10, 11 Krytinové a izolační materiály v rolích - Stanovení plošné hmotnosti
ČSN 50 3602, čl. 46-48 Krytinové a izolační materiály v rolích - Stanovení nasákavosti vodou
ČSN 73 6242, příl. B Materiály střešní a izolační - Stanovení přilnavosti k podkladu
ČSN 73 6242, příl. D Pozemní komunikace a letištní plochy - Stanovení nepropustnosti vrstvy měřením jejího elektrického odporu
ČSN EN 1107-1 Materiály střešní a izolační - Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 1107-2 Materiály střešní a izolační - Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 1109 Asfaltové hydroizolační výrobky - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot
ČSN EN 1110 Asfaltové hydroizolační výrobky - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě
ČSN EN 1110 Materiály střešní a izolační - Stanovení odolnosti proti stékání
ČSN EN 12310-1 Materiály střešní a izolační - Stanovení odolnosti proti vytržení hřebíku
ČSN EN 12311-1 Asfaltové hydroizolační výrobky - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN 12311-1 Materiály střešní a izolační - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN 12311-2 Materiály střešní a izolační - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN 12311-2, metoda A Plasty a kompozity - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN 12316-1 Materiály střešní a izolační - Zkoušení rozlupčivosti svárů fólií
ČSN EN 1296 Materiály střešní a izolační - Stanovení odolnosti při zvýšené teplotě
ČSN EN 13596 Asfaltové hydroizolační výrobky - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy k podkladu
ČSN EN 13596 Materiály střešní a izolační - Stanovení přilnavosti k podkladu
ČSN EN 14223 Asfaltové hydroizolační výrobky - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1847 Materiály střešní a izolační - Stanovení účinku kapalných chemikálií včetně vody
ČSN EN 1848-1 Asfaltové hydroizolační výrobky - Stanovení délky
ČSN EN 1848-1 Materiály střešní a izolační - Stanovení délky a šířky
ČSN EN 1848-2 Materiály střešní a izolační - Stanovení přímosti
ČSN EN 1849-1 Asfaltové hydroizolační výrobky - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti
ČSN EN 1849-1 Materiály střešní a izolační - Stanovení tloušťky
ČSN EN 1849-2 Materiály střešní a izolační - Stanovení plošné hmotnosti
ČSN EN 1850-1 Asfaltové hydroizolační výrobky - Stanovení zjevných vad
ČSN EN 1850-1 Materiály střešní a izolační - Stanovení zjevných vad
ČSN EN 1850-2 Materiály střešní a izolační - Stanovení zjevných vad
ČSN EN 1928 Materiály střešní a izolační - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 1931 Materiály střešní a izolační - Stanovení difúze vodní páry
ČSN EN 477 Plasty - Stanovení odolnosti proti proražení hlavních profilů pomocí padacího závaží
ČSN EN 544, čl. 6.2 Materiály střešní a izolační - Stanovení plošné hmotnosti
ČSN EN 544, čl. 6.3 Materiály střešní a izolační - Stanovení geometrických vlastností
ČSN EN 544, čl. 6.4.3 Materiály střešní a izolační - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 544, čl. 6.4.5 Materiály střešní a izolační - Stanovení odolnosti proti vzniku puchýřů
ČSN EN ISI 527-3 Plasty a kompozity - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN ISO 12017 Plasty - Stanovení celkové tloušťky, tloušťky stěny, žebra, šířky, délky, plošné hmotnosti a tříbodového ohybu
ČSN EN ISO 12572 Materiály střešní a izolační - Stanovení difúze vodní páry
ČSN EN ISO 175 Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií včetně vody
ČSN EN ISO 178 Plasty - Zkouška tlakem, ohybem
ČSN EN ISO 3251 Plasty - Stanovení sušiny
ČSN EN ISO 3386-1+A1 Plasty - Stanovení odporu proti stlačení
ČSN EN ISO 527-1 Plasty - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN ISO 527-1 Plasty a kompozity - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN ISO 527-2 Plasty - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN ISO 527-3 Plasty - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN ISO 604 Plasty - Zkouška tlakem, ohybem
ČSN EN ISO 62 Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
ČSN EN ISO 868 Plasty - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost SHORE)
ÖNORM S 2073, čl. 5.5.6 Materiály střešní a izolační - Zkoušení rozlupčivosti svárů fólií
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: