Beton, betonové výrobky, přísady, vlákna do betonu

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti betonu, betonových výrobků a vláken do betonu, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Teplice
Pobočka Předměřice nad Labem
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
 

ČSN 73 1316 Beton - Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti
ČSN 73 1317 (dle IP) Ztvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN 73 1318 Ztvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN 73 1318 Zatvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN 73 1320 Zatvrdlý beton - Stanovení objemových změn . Smršťování a nabývání
ČSN 73 1321 Beton - Stanovení vodotěsnosti
ČSN 73 1322 Beton - Zkouška mrazuvzdornosti
ČSN 73 1322 Beton - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN 73 1324 Beton - Stanovení obrusnosti
ČSN 73 1325 Beton - Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácenými zkouškami
ČSN 73 1326 Beton - Stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a CHRL
ČSN 73 1326 Beton - Zkouška odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1370 Zatvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 1370 Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 1373 Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami (Schmidt N, L)
ČSN 73 1373 Beton - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1373 Zatvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 1373 Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 2011 Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami 
ČSN 73 2011 Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami (Schmidt N, L)
ČSN 73 6174 Zatvrdlý beton - Stanovení modulu pružnosti
ČSN EN 1008, čl. 6 Voda do betonu - Zkouška vody
ČSN EN 12350-2 Čerstvý beton - Stanovení konzistence - zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 Čerstvý beton - Stanovení konzistence - zkouška VeBe
ČSN EN 12350-4 Čerstvý beton - Stanovení konzistence - stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-4 Čerstvý beton - Stanovení konzistence - stupeň zhutnění
ČSN EN 12350-5 Čerstvý beton - Stanovení konzistence - zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 Čerstvý beton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 12350-7 Čerstvý beton - Stanovení obsahu vzduchu
ČSN EN 12350-7 Čerstvý beton - Stanovení obsahu vzduchu - tlakové metody
ČSN EN 12350-7 Čerstvý beton - Stanovení obsahu vzduchu a objemové hmotnosti
ČSN EN 12390-1 Ztvrdlý beton - Zkoušení tvaru a rozměrů 
ČSN EN 12390-1 Ztvrdlý beton - Tvar, rozměry a jiné požadavky na tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 Ztvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tlaku - výroba zkušebních těles
ČSN EN 12390-3 Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tlaku
ČSN EN 12390-3 Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tlaku vč. výroby zkušebních těles
ČSN EN 12390-3 Zatvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tlaku
ČSN EN 12390-5 Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti betonu v tahu ohybem
ČSN EN 12390-5 Zatvrdlý beton - Zkoušení pevnosti betonu v tahu ohybem
ČSN EN 12390-5 Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tahu ohybem
ČSN EN 12390-6 Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v příčném tahu
ČSN EN 12390-6 Zatvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v příčném tahu
ČSN EN 12390-7 Ztvrdlý beton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 12390-7 Zatvrdlý beton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 12390-8 Ztvrdlý beton - Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12390-8 Zatvrdlý beton - Stanovení vodotěsnosti a hloubky průsaku
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže - Stanovení rozměrů
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 12504-1 Beton - Zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-1 Beton v konstrukcích - vývrty - pevnost v tlaku
ČSN EN 12504-1 Ztvrdlý beton - Zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 Ztvrdlý beton - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN EN 12504-2 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN EN 1338, příl. C  Betonové dlažební bloky - Měření rozměrů
ČSN EN 1338, příl. D Betonové dlažební bloky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1338, příl. E Betonové dlažební bloky - Stanovení celkové nasákavosti
ČSN EN 1338, příl. F Betonové dlažební bloky - Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ČSN EN 1338, příl. F Betonové dlažební bloky - Měření pevnosti v příčném tahu
ČSN EN 1338, příl. G Betonové dlažební bloky - Měření odolnosti proti obrusu
ČSN EN 1338, příl. H Betonové dlažební bloky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1338, příl. I Betonové dlažební bloky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1339, příl. C  Betonové dlažební desky - Měření rozměrů
ČSN EN 1339, příl. D Betonové dlažební desky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1339, příl. D Betonové dlažební desky - dlažební desky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1339, příl. E Betonové dlažební desky - Stanovení celkové nasákavosti
ČSN EN 1339, příl. F Betonové dlažební desky - Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ČSN EN 1339, příl. G Betonové dlažební desky - Měření odolnosti proti obrusu
ČSN EN 1339, příl. H Betonové dlažební desky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1339, příl. I Betonové dlažební desky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1340, příl. C  Betonové obrubníky - Měření rozměrů
ČSN EN 1340, příl. D Betonové obrubníky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1340, příl. E Betonové obrubníky - Stanovení celkové nasákavosti
ČSN EN 1340, příl. F Betonové obrubníky - Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ČSN EN 1340, příl. G Betonové obrubníky - Měření odolnosti proti obrusu
ČSN EN 1340, příl. H Betonové obrobníky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1340, příl. H Betonové obrubníky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1340, příl. I Betonové obrubníky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 13412 Zatvrdlý beton - Stanovení modulu pružnosti
ČSN EN 1351 Pórobeton - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1353 Pórobeton - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 1354 Beton - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 13748-1 Teracové dlaždice - Stanovení obrusnosti
ČSN EN 13748-1 Teracové dlaždice - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 13748-1 Teracové dlaždice - Stanovení rozměrů
ČSN EN 13748-1 Teracové dlaždice - Stanovení přímosti, křivosti
ČSN EN 13748-1, čl. 5.7 Teracové dlaždice - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 13748-2 Teracové dlaždice - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 13748-2 Teracové dlaždice - Stanovení obrusnosti
ČSN EN 13748-2 Teracové dlaždice - Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL
ČSN EN 13748-2 Teracové dlaždice - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 13748-2 Teracové dlaždice - Stanovení rozměrů
ČSN EN 13748-2 Teracové dlaždice - Stanovení přímosti, křivosti
ČSN EN 13748-2, čl. 5.7 Teracové dlaždice - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1433 Odvodňovací žlábky - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 1433 Odvodňovací žlábky - Zkoušky žlabů
ČSN EN 14630 Betonové konstrukce - Stanovení hloubky karbonatace betonu fenolftaleinovou metodou
ČSN EN 14651 Beton - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)
ČSN EN 14651 Beton s kovovými vlákny - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 14721 Beton s kovovými vlákny - Stanovení obsahu vláken v čerstvém a zatvrdlém betonu
ČSN EN 14845-1 Zkušební metody pro vlákna v betonu - referenční betony
ČSN EN 14845-2 Zkušební metody pro vlákna v betonu - vliv na beton
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení únosnosti v podélném ohybu
ČSN EN 1916, čl. 4.3, 7, příl. A,E,F Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení vodotěsnosti, nasákavosti
ČSN EN 1916, čl. 4.3.2, 8 Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení tvaru, vnějšího vzhledu a značení
ČSN EN 1916, čl. 4.3.3 Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení rozměrů a hmotnosti
ČSN EN 1916, čl. 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.3 Trouby a tvarovky z betonu - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, příl. C Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1916, příl. E Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 1916, příl.C Trouby a tvarovky z betonu - Pevnostní zkoušky
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti ve svislém směru
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty - Stanovení vodotěsnosti 
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty - Zkoušky zabudovaných stupadel
ČSN EN 1917, čl. 4.2.2, 6.8 Vstupní a revizní šachty - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v tlaku
ČSN EN 1917, čl. 4.3 Vstupní a revizní šachty - Stanovení rozměrů a hmotnosti
ČSN EN 1917, čl. 4.3.2, 8 Vstupní a revizní šachty - Stanovení tvaru, vnějšího vzhledu a značení
ČSN EN 1917, čl. 4.3.3 Vstupní a revizní šachty - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 1917, čl. 4.3.7, příl. E Vstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti stupadel
ČSN EN 1917, čl. 4.3.8, příl. C,D Vstupní a revizní šachty - Stanovení vodotěsnosti, nasákavosti
ČSN EN 1917, čl. 5.2.1, 5.2.2, 6.3 Vstupní a revizní šachty - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, příl. A Vstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1917, příl. A,B,E Vstupní a revizní šachty - Pevnostní zkoušky
ČSN EN 1917, příl. C Vstupní a revizní šachty - Stanovení vodotěsnosti 
ČSN EN 1917, příl. E Vstupní a revizní šachty - Stanovení bezpečnosti stupadel
ČSN EN 480-10 Přísady do betonu a malt - Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 Ztvrdlý beton - Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-2 Přísady do betonu a malt - Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 Přísady do betonu a malt - Stanovení doby odluování vody z betonu
ČSN EN 480-5 Přísady do betonu a malt - Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-5 Přísady do betonu, malt a injektážních malt - Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-8 Přísady do betonu a malt - Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 491 Betonové tašky a tvarovky - Zkoušení rozměrových tolerancí, hmotnosti, mrazuvzdornosti a prosákavosti
ČSN EN 639 Betonové trouby - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry, tvar, vzhled
ČSN EN 678 Pórobeton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 680 Pórobeton - Stanovení smrštění při vysychání
ČSN EN 772-14 Betonové tvarovky - Stanovení vlhkostních přetvoření
ČSN EN 934-5, příl. C Přísady do betonu - Stanovení soudržnosti
ČSN ISO 6784 Beton - Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN ISO 6784 Zatvrdlý beton - Stanovení modulu pružnosti
IP 0600T019 (ČSN 73 1316) Beton - Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti
IP 0600T020 (ČSN 73 1321) Beton - Stanovení vodotěsnosti
TKP 18 Ztvrdlý beton - Stanovení hloubky průsaku tlakové vody 
TKP 18 Ztvrdlý beton - Stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a CHRL
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: