Hračky

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., o.z. ZÚLP ČB působí v oblasti zkoušení hraček, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím odštěpný závod, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Odštěpný závod, který působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

o.z. ZÚLP České Budějovice

 

ČSN EN 71-1, čl. 8.34 Hračky - Zkouška tahem pro magnety
ČSN EN 71-2, čl. 5 Hračky - Zkouška hořlavosti textilních materiálů
ČSN EN ISO 6940 Hračky - Zkouška hořlavosti textilních materiálů
ČSN EN ISO 6941 Hračky - Zkouška hořlavosti textilních materiálů
ČSN EN 71-1, čl. 8.27 Hračky - Zkouška pevnosti řídítek dětských koloběžek
ČSN EN 71-1, čl. 8.31 Hračky - Zkouška vík beden na hračky
ČSN EN 71-1, čl. 8.32 Hračky - Zkouška malých koulí a přísavek
ČSN EN 71-1, čl. 8.33 Hračky - Zkouška figurek na hraní
ČSN EN 71-4, čl. 5.2, příl. A Hračky - Zkouška nádob skleněných pomůcek (délky, průměry, objemy, pevnosti uzávěrů)
ČSN EN 71-4, čl. 5.4 Hračky - Zkouška stability stojanu na zkumavky a držádu zkumavek
ČSN EN 71-4, čl. 5.5 Hračky - Zkouška ochrany očí
ČSN EN 71-8, čl. 6.1 Hračky - Zkouška stability hraček pro pohybovou aktivitu
ČSN EN 71-8, čl. 6.2 Hračky - Zkouška statické pevnosti hraček pro pohybovou aktivitu
ČSN EN 71-8, čl. 6.3 Hračky - Zkouška dynamické pevnosti bariér a madel
ČSN EN 71-8+A4, čl. 6.4 Hračky - Zkouška zachycení hlavy a krku
ČSN EN 71-8+A4, čl. 6.5 Hračky - Zkouška s přípravkem s olivkou
ČSN EN 71-1, čl. 8.35 Hračky - Stanovení indexu magnetického toku
ČSN EN 71-1, čl. 8.4.2.3 Hračky - Zkouška odolnosti krytů a ochran na tah
ČSN EN 71-1, čl. 8.5 Hračky - Posouzení chování při namáhání pádem
ČSN EN 71-1, čl. 8.21 Hračky - Zkouška statické odolnosti
ČSN EN 71-1, čl. 8.22 Hračky - Zkouška dynamické pevnosti
ČSN EN 71-1, čl. 8.23 Hračky - Zkouška stability
ČSN EN 71-1, čl. 8.26 Hračky - Zkouška brždění
ČSN EN 71-1, čl. 8.4.2.2 Hračky - Zkouška pevnosti švů
ČSN EN 71-1, čl. 8.7 Hračky - Zkouška odolnosti proti nárazu
ČSN EN 71-1, čl. 8.2 Hračky - Zkouška válcem - malé části
ČSN EN 71-1, čl. 8.14 Hračky - Zkouška bobtnavosti materiálu
ČSN EN 71-1, čl. 8.10 Hračky - Zkouška přístupnosti částí nebo součástí
ČSN EN 71-1, čl. 8.11 Hračky - Zkouška ostrosti hran
ČSN EN 71-1, čl. 8.12 Hračky - Zkoušení hrotů
ČSN EN 71-1, čl. 8.18 Hračky - Zkouška sklápěcích mechanismů
ČSN EN 71-1, čl. 8.25 Hračky - Zkouška obalu
ČSN EN 71.1, čl. 8.30 Hračky - Zkouška tepelných vlastností
ČSN EN 71-1, čl. 8.24 Hračky - Zkouška střední kinetické energie projektilu
ČSN EN 71-1, čl. 8.16 Hračky - Posouzení tvarů hraček pro malé děti
ČSN EN 71-1, čl. 8.15 Hračky - Zkouška těsnosti kroužků na prořez zubů
ČSN EN 71-1, čl. 4.10.4 Hračky - Zkouška pružin
ČSN EN 71-1, čl. 4.10.3 Hračky - Zkouška bezpečné vzdálenosti spojených hran závěsů
ČSN EN 71-1, čl. 8.3 Hračky - Zkouška kroutícím momentem
ČSN EN 71-1, čl. 8.36 Hračky - Zkouška délky obvodu šňůr a řetězů
ČSN EN 71-1, čl. 8.37 Hračky - Zkouška hraček jojo
ČSN EN 71-1, čl. 8.38 Hračky - Zkouška rozdělení rozpojovacího zařízení
ČSN EN 71-1, čl. 8.39 Hračky - Zkouška samonavíjecích šňůr
ČSN EN 71-1, čl. 8.40 Hračky - Zkouška délky šňůr, řetězů a elektrických kabelů
ČSN EN 71-1, čl. 8.4 Hračky - Zkouška tahem
ČSN EN 71-1, čl. 8.6 Hračky - Zkouška převrácením
ČSN EN 71-1, čl. 8.8 Hračky - Zkouška tlakem
ČSN EN 71-1, čl. 8.9 Hračky - Zkouška máčením
ČSN EN 71-1, čl. 8.17 Hračky - Zkouška trvanlivosti hraček uváděných v činnost ústy
ČSN EN 71-1, čl. 8.19 Hračky - Stanovení měrného elektrického odporu šňůr
ČSN EN 71-1, čl. 8.20 Hračky - Zkouška rozměru příčného průřezu šňůr
ČSN EN 71-8+A4, čl. 6.6 Hračky - Posouzení průměru lan a řetězů pro houpačky
ČSN EN 71-1, čl. 8.29 Hračky - Stanovení rychlosti elektricky poháněných hraček
ČSN EN 62115, čl. 9.3 - 9.8 Hračky - Posouzení oteplení a abnormální činnosti
ČSN EN 62115, čl. 10 Hračky - Zkouška elektrické pevnosti
ČSN EN 62115, čl. 11.2 Hračky - Zkouška odolnosti proti mokru
ČSN EN 62115, čl. 12 Hračky - Zkouška elektrické pevnosti při pokojové teplotě
ČSN EN 62115, čl. 13 Hračky - Zkouška mechanické pevnosti
ČSN EN 62115, čl. 141, 14.5-14.7, 14.10, 14.11 Hračky - Posouzení konstrukce
ČSN EN 62115, čl. 15.2 Hračky - Zkouška ochrany přívodů vodičů
ČSN EN 62115, čl. 17.1 Hračky - Zkouška šroubů a spojů
ČSN EN 62115, čl. 18 Hračky - Posouzení povrchových cest a vzdušné vzdálenosti
ČSN EN 62115, čl. 19 Hračky - Zkouška odolnosti proti teplu a ohni
Metodika č. 100601-01 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - zpomalovače hoření - GC-MS
Metodika č. 100601-02 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - barviva - HPLC
Metodika č. 100601-03 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - primární aromatické aminy - GC-MS
Metodika č. 100601-04 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace monomerů plastů (akrylamid, fenol, bisfenol A) - HPLC
Metodika č. 100601-05 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace monomerů plastů (formaldehyd) - Spektrometricky
Metodika č. 100601-06 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace monomerů plastů (styren) - GC-MS
Metodika č. 100601-07 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace rozpouštědel (trichlorethylen, dichlormethan) - GC-MS
Metodika č. 100601-08 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace rozpouštědel (methanol, toluen, ethylbenzen, xyleny, cyklohexanon) - GC-MS
Metodika č. 100601-09 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace rozpouštědel (ostatní) - GC-MS
Metodika č. 100601-10 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - inhalace rozpouštědel - GC-MS
Metodika č. 100601-11 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - prostředky na ochranu dřeva - GC-MS
Metodika č. 100601-12 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11) Hračky - Stanovení organických sloučenin - konzervační prostředky jiné než na na ochranu dřeva - HPLC
Metodika č. 100601-13 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)) Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace změkčovadel - GC-MS
Metodika č. 100602 Hračky - Stanovení obsahu změkčovadel - ftaláty - GC-MS
Vyhláška č. 84/2001 Sb. Hračky, výrobky pro děti, školní potřeby ze dřeva - Zkouška odolnosti proti slinám a potu
ČSN EN 1176-1, příl. C Zařízení dětských hřišť - Posouzení soudržnosti konstrukce
ČSN EN 1176-1, příl. D Zařízení dětských hřišť - Zkouška zachycení
ČSN EN 1176-2, příl. C Zařízení dětských hřišť - Zkouška houpaček dynamickým zatížením
ČSN EN 1176-3, bod 4.6 Zařízení dětských hřišť - Zkouška skluzavek a posouzení jejich profilu
ČSN EN 1176-4, příl. A Zařízení dětských hřišť - Stanovení účinnosti dorazů
ČSN EN 1176-4, příl. B Zařízení dětských hřišť - Zkouška maximální rychlosti pojezdu
ČSN EN 1176-5, příl. A Zařízení dětských hřišť - Zkouška pevnosti připojení komponentů nosné konstrukce k otočné hřídeli
ČSN EN 1176-6, příl. B Zařízení dětských hřišť - Určení sklonu sedadla / desky a vzdálenosti od země
ČSN EN 1176-6, příl. C Zařízení dětských hřišť - Zkouška k zamezení výskytu míst střihu a stlačení
ČSN EN 1176-6, příl. D Zařízení dětských hřišť - Posouzení určené boční stability
ČSN EN 12572-1, příl. C Umělé lezecké stěny - Zátěžové zkoušky soudržnosti konstrukce připojení jisticího bodu
ČSN EN 12572-1, příl. D Umělé lezecké stěny - Rázová zkouška povrchových prvků
ČSN EN 12572-2, příl. C Umělé lezecké stěny - Rázová zkouška povrchových prvků
Met. ZL č. 64 (ČSN EN 12572-1, příl. E; ČSN EN 12572-2, příl. D) Umělé lezecké stěny - Zkouška odolnosti uchycení chytu
ČSN EN 12572-1, příl. F Umělé lezecké stěny - Ověřovací zkoušení
Ing. Monika Hegedüšová
ředitelka odštěpného závodu ZÚLP
Tel.: +420 386 709 173
Mobil: +420 603 202 014
E-mail: hegedusova@tzus.cz
Ing. Libuše Pražáková
zástupce vedoucího ZL
Tel.: +420 386 709 195
Mobil: +420 603 202 010
E-mail: prazakova@tzus.cz
Ing. Vladimír Láf
vedoucí posuzovatel - dětská hřiště a ULS
Tel.: +420 603 202 018
Mobil: +420 386 709 174
E-mail: laf@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: