Zkoušení

TZÚS Praha, s.p., disponuje vlastními akreditovanými zkušebními laboratořemi, které můžete nalézt v jednotlivých regionálních pobočkách. Rozsah zkušebních metod kopíruje rozsah působnosti certifikačních orgánů. Výstupy z laboratoří slouží především jako podklad pro certifikaci výrobků, avšak mohou sloužit též jako zkoušky, které ověřují jen určité vlastnosti výrobků v neakreditovaném režimu. Rozsah akreditace je zaměřen především na stavební sektor, který je doplněn službami o.z. ZÚLP České Budějovice zejména v oblasti hraček, výrobků lehkého průmyslu a chemických analýz, a to nejen v oblasti stavebnictví. Mezi speciální služby patří služby akustické laboratoře a speciálního  polygonu pro zkoušení výrobků pro dopravní infrastrukturu.

Přehled nabízených služeb
Stavební výrobky Hračky Chemické analýzy, nebezpečné látky Fyzikální faktory akustická laboratoř, osvětlení, prach Výrobky lehkého průmyslu Aktuální přílohy k osvědčení o akreditaci

Kontaktní osoba

Ing. Jiřina Srbková
ředitelka Úseku řízení jakosti
Tel.: +420 286 019 411 Mobil: +420 724 043 050 E-mail: srbkova@tzus.cz