Padělky/ falzifikáty vydaných dokumentů

V níže uvedené tabulce naleznete identifikované padělky/ falzifikáty dokumentů vydaných orgány, laboratořemi, úseky a pobočkami TZÚS Praha, s.p.

V případě pochybností, nejasností, dalších zjištění a podnětů v této věci prosím kontaktujte ředitelku Úseku řízení jakosti TZÚS Praha, s.p., paní Ing. Jiřinu Srbkovou.


Rok zjištění:   2018

Číslo padělku/ falzifikátu + scan dokumentu:

Typ dokumentu:

Firma:

PKO-10-011/AO204 Požárně klasifikační osvědčení pro výrobek Ocelové zárubně typu Z, ZP, YZ, YZP, S, SP, DZUP MEGACORP-plus, s.r.o., Kelč 455, PSČ 756 43