Září 2017 ∙∙∙ Seminář pro zástupce oznámených subjektů

 

Také v roce 2017 připravujeme seminář na téma „Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh“.

O termínu a programu Vás budeme informovat.

 

 

Ing. Jozef Pôbiš
ředitel Úseku certifikace a osvědčování výrobků
Tel.: +420 286 019 427
Mobil: +420 734 432 075
E-mail: pobis@tzus.cz