Říjen 2017 ∙∙∙ Školení pro interní auditory systému managementu hospodaření s energií (EnMS) podle ČSN EN ISO 50001:2012

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na Školní pro interní auditory systému managementu hospodaření s energií (EnMS) podle ČSN EN ISO 50001: 2012.

Školení je vhodné pro pracovníky firem, které mají zaveden nebo plánují zavést EnMS (energetiky, manažery kvality, interní auditory...), také poradce, externí auditory systémů managementu.

Místo konání:   Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:   říjen 2017 (bude upřesněno)

Zahájení:   9.00 hod.

Rozsah školení:   8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH
                                    (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na školení při současné účasti na dalším školení Školení pro interní auditory systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo  Školení pro interní auditory systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 nebo Školení pro interní auditory systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2017.

Sleva 1000 Kč na školení při současné účasti na 2 a více dalších školeních Školení pro interní auditory systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo  Školení pro interní auditory systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 nebo Školení pro interní auditory systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2017.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce. 

Organizační garant

Ing. Adéla Grygarová

zástupkyně ředitelky Úseku certifikace systémů řízení

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
E-mail: *
Telefon:
Mobil: