Listopad 2017 ∙∙∙ Zákaznický den - nebezpečné látky

 

Zákaznický den bude pořádat TZÚS Praha, s.p., o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu.

O termínu, místu a programu plánované akce Vás budeme informovat.

 

 

Ing. Monika Hegedüšová
ředitelka odštěpného závodu ZÚLP
Tel.: +420 386 709 173
Mobil: +420 603 202 014
E-mail: hegedusova@tzus.cz