Květen 2018 ∙∙∙ 28. ročník mezinárodního sympozia Sanace 2018 + 4. ročník konference Popílky ve stavebnictví 2018


Zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., se této akce pravidelně účastní.