Doprovodný program FOR PASIV 2016 – ASPEKTY ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Aspekty zateplování budov, který v rámci záštity veletrhu FOR PASIV 2016  pořádá Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., jež si dává za úkol popsat jevy spojené se zateplováním budov, životním cyklem materiálů, certifikací zateplovacích kontaktních systémů ETICS, kvalitou provedení zateplovacích systémů na stavbě a jejich vliv na ostatní zákonná posouzení jako jsou Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).  V přednášce Zateplování vs. akustický komfort bude vysvětlen dopad těchto opatření na akustickou pohodu bydlení.
Přihlášením na seminář prostřednictvím registračního formuláře účastník získá volnou jednorázovou vstupenku na veletrh FOR PASIV 2016.

Přednášky:

Zkoušení a certifikace zateplovacích systémů ETICS – Ing. Jan Tripes, Hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Správné zabudování zateplovacích systémů ve stavbách včetně vybraných příkladů chybného provedení, osvědčování realizátorů ETICS - Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov - Ing. František Moler, energetický auditor MPO, pobočka Ostrava TZÚS Praha, s.p.(přednáší RNDr. Miloš Kužvart)

Materiály pro stavbu - čerpání přírodních zdrojů a environmentální dopady z hlediska životního cyklu - Ing. Lenka Brunátová, vedoucí posuzovatel, pobočka Plzeň TZÚS Praha, s.p.

Zateplování vs. akustický komfort -   Ing. Pavel Rubáš, PhD. , ředitel pobočky Teplice TZÚS Praha, s.p. 


datum:   pátek  22. 1. 2016   10:30 - 13:00 hod.

místo konání:   PVA EXPO PRAHA, Sál č. 4, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

Organizační garant

Mgr. Jitka Kopřivová

specialistka na marketing
Tel.: +420 734 432 102

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
IČO firmy:
Funkce:
E-mail: *
Telefon:
Mobil: