8. 2. 2018 ∙∙∙ Seminář Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2017

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p. si Vás dovoluje pozvat na seminář Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle normy ISO 45001:2017, která nahradí normu ČSN OHSAS 18001:2008.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen firmám, certifikovaným podle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které nejpozději do 3 let od vydání normy ISO 45001 (vyjde do konce roku 2017) musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle nové normy.
Součástí přechodu by mělo být proškolení pracovníků zabezpečujících SMBOZP ve firmě, tj. manažerů SMBOZP/IMS, představitelů pro SMBOZP/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků nové normy.
Seminář je vhodný také pro firmy, které zvažují nebo se rozhodly pro zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ISO 45001:2017 a předchozí ČSN OHSAS 18001:2008,
- s požadavky vyplývajícími z ISO 45001 na tvorbu i úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových i současných požadavků systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praxi.

Místo konání:       Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   8. 2. 2018

Zahájení:                    9.00 hod.
Rozsah školení:        8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH  
                                  (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti na 2 seminářích Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Přechod certifikované firmy na systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Přechod certifikované firmy na systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.

Organizační garant

Jana Svobodová

Administrativní pracovník ÚCSŘ
Tel.: 286019409

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
IČO firmy:
Funkce:
E-mail: *
Telefon:
Mobil: