7. 2. 2018 ∙∙∙ Seminář Přechod certifikované firmy na systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016

 

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Přechod certifikované firmy na systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen především firmám, které jsou certifikovány podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a v roce 2018 již musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.
Součástí přechodu by mělo být přeškolení pracovníků zabezpečujících EMS ve firmě, tj. manažerů EMS/IMS, představitelů pro EMS/IMS, ekologů, interních auditorů, atd., z požadavků revize normy.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ČSN EN ISO 14001:2016 a předchozí verzí ČSN EN ISO 14001:2005,
- s požadavky vyplývajícími z ČSN EN ISO 14001:2016 na úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
- se zkušenostmi certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu s audity podle ČSN EN ISO 14001:2016.
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových požadavků systému environmentálního managementu v praxi.

Místo konání:        Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   7. 2. 2018

Zahájení:               9.00 hod.
Rozsah školení:   8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH
                                   (cena zahrnuje studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti 2 seminářích Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2017.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2017.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.

Organizační garant

Jana Svobodová

Administrativní pracovník ÚCSŘ
Tel.: 286019409

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
IČO firmy:
Funkce:
E-mail: *
Telefon:
Mobil: