6.6.2017 ∙∙∙ Zákaznický den ETICS, Praha

Zákaznický den ETICS 2017

Termín a místo konání:

úterý 6.6.2017 od 9:30       

Praha:  velká zasedací místnost TZÚS v přízemí, Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Program:

  1. Úvodní slovo, TZÚS Praha jako AO/OS/TAB a činnost podle CPR (TAB/EAD/ETA) 
  2. Současný stav legislativy: CPR,  novela NV 163/2002, EAD pro ETICS (konverze ETAG 004), novela ČSN 73 0810, „identifikační“ zkoušky a EAD
  3. Ověřování komponent pro ETICS: síťoviny (EAD), hmoždinky a kotvy (EAD), příslušenství ETICS, pravidla pro výběr kritického případu  
  4. Zateplovací systémy mimo ETAG 004: posuzování a zkoušení 

Přestávka 30 minut (káva, občerstvení)

  1. Sedmý základní požadavek podle CPR, nová zkušební zařízení 
  2. Kontrolní plán, posuzování SŘV a požadavky na sledování vlastností komponent u výrobců ETICS, uznávání starých zkoušek pro prodlužování a modifikace certifikátů a ETA  
  3. Novinky v posuzování ETICS a jeho součástí: návrh a použití méně obvyklých typů izolantů podle součinitele bezpečnosti; distribuce smykových sil v ETICS; metodika a diagnostika při posuzování ETICS na ETICS 

Předpokládaný konec semináře ve 13:30.

Upozorňujeme, že kapacita přednáškových prostor je omezená (Praha 50 osob). Počet účastníků, přihlášených za jednu společnost, proto prosím omezte nejvýše na dvě osoby. Účast na zákaznickém dnu je zdarma.

Přihlášky budou registrovány podle data doručení a při naplnění kapacity bude podle možnosti nabídnut náhradní termín.

Přihlášky na zákaznický den zasílejte e-mailem na adresu storkova@tzus.cz, v přihlášce uveďte jméno a příjmení přihlašované osoby, společnost, e-mailový a telefonní kontakt a termín a místo konání, na které se hlásíte.

Organizační garant

Ing. Miroslav Procházka

ředitel pobočky Brno
Tel.: +420 543 420 852

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
E-mail: *
Telefon:
Mobil: