6. 2. 2018 ∙∙∙ Seminář Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle revize normy ČSN EN ISO 9001:2016

echnický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p. si Vás dovoluje pozvat na seminář Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle revize normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen především firmám, které jsou certifikovány podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a v roce 2018 již musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Součástí přechodu by mělo být proškolení pracovníků zabezpečujících QMS ve firmě, tj. manažerů QMS/IMS, představitelů pro QMS/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků revize normy.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ČSN EN ISO 9001:2016 a předchozí verzí ČSN EN ISO 9001:2009,
- s požadavky vyplývajícími z ČSN EN ISO 9001:2016 na úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
- se zkušenostmi certifikačního orgánu pro systémy managementu s audity podle ČSN EN ISO 9001:2016.
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových požadavků systému managementu kvality v praxi.

Místo konání:       Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9- Prosek

Datum:                  6. 2. 2018

Zahájení:               9.00 hod.
Rozsah školení:   8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH
                                     (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti na 2 seminářích Přechod certifikované firmy na systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 nebo Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2016.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Přechod certifikované firmy na systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2016.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.

Organizační garant

Jana Svobodová

Administrativní pracovník ÚCSŘ
Tel.: 286019409

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
IČO firmy:
Funkce:
E-mail: *
Telefon:
Mobil: