21. 6. 2016 Zákaznický den ZÚLP TZÚS Praha, s.p.

odštěpný závod

Zkušební ústav lehkého průmyslu

Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Pozvánka na zákaznický den

Srdečně Vás zveme na informační den, který se koná dne

21. 6. 2016 od 10 hodin

v Českých Budějovicích.

 

Program:      

       Prezence 9.30 - 10.00

1. Změny v předpisech a nové požadavky v oblasti bezpečnosti hraček 10.00 – 10.30
(Ing. Ilona Pechová)

2. Varování a značení na hračkách dle Nařízení vlády 86/2011 Sb. 10.30 – 11.00
(Ing. Lenka Sobotová)

3. Bezpečnost hraček z pohledu České obchodní inspekce 11.00 – 11.30
(Ing. Sandra Ryjáčková)

4. Přestávka 11.30 – 12.00

5. Analýza nebezpečných látek v hračkách 12.00-12.30
(Ing. Petr Vodrážka)

6. Představení značky Bezpečná a kvalitní hračka 12.30-13.00
(Ing. Ilona Pechová)

7. Závěr setkání, přibližně 13.00

Dotazy:

Dotazy k jednotlivým tématům můžete zaslat dopředu písemně na adresu: sobotova@tzus.cz

Místo konání:

Zasedací místnost Auly Jihočeské univerzity, Studentská 23, České Budějovice

Přihlášky:

V případě zájmu potvrďte účast nejpozději do 14. června 2016 elektronicky na adrese: sobotova@tzus.cz nebo telefonicky na čísle 603 202 016.

Účastnický poplatek ve výši 200,- Kč na osobu je možno zaplatit přímo u prezence.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Ing. Lenka Sobotová                                                                        Ing. Monika Hegedüšová

vedoucí oddělení výrobků pro děti                                                   ředitelka odštěpného závodu