21. 11. 2017 ∙∙∙ Galavečer s Českou kvalitou v rámci celonárodního programu Listopad- Měsíc kvality

Galavečer s Českou kvalitou pořádá Národní středisko podpory kvality.
Jedná se o společenský večer, v rámci něhož se předávají ocenění v Programu Česká kvalita- programu na podporu kvalitních výrobků a služeb.
Jde o program zaštítěný usnesením vlády a jeho cílem je přispět k orientaci spotřebitelů na trhu, zvýšit nabídku kvalitního zboží a služeb a pomoci našim výrobcům uspět v konkurenčním boji.

Datum konání: 21.11.2017

Místo konání: Praha, Národní dům na Vinohradech

TZÚS Praha, s.p., bude společně se Svazem zkušeben pro výstavbu slavnostně předávat značku Osvědčeno pro stavbu výrobci Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o. na výrobek zastřešení bazénu POOLOR.


Informaci z předávání značky výrobci DITON s.r.o., uskutečněné v roce 2016 můžete nalézt na tomto odkazu.