17. - 18. 10. 2017 ∙∙∙ 12. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí

12.ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí se bude konat 17. - 18. 10. 2017 a TZÚS Praha, s.p., je již tradičně jeho odborným garantem. 

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.
 

Pozvánka a program semináře