17. 10. 2017 ∙∙∙ Seminář Přechod certifikované firmy na systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016

 

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Přechod certifikované firmy na systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen především firmám, které jsou certifikovány podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a v roce 2018 již musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.
Součástí přechodu by mělo být přeškolení pracovníků zabezpečujících EMS ve firmě, tj. manažerů EMS/IMS, představitelů pro EMS/IMS, ekologů, interních auditorů, atd., z požadavků revize normy.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ČSN EN ISO 14001:2016 a předchozí verzí ČSN EN ISO 14001:2005,
- s požadavky vyplývajícími z ČSN EN ISO 14001:2016 na úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
- se zkušenostmi certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu s audity podle ČSN EN ISO 14001:2016.
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových požadavků systému environmentálního managementu v praxi.

Místo konání:        Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   17.10.2017

Zahájení:               9.00 hod.
Rozsah školení:   8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH
                                   (cena zahrnuje studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti na dalším semináři Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2017 nebo Požadavky systému managementu hospodaření s energií (EnMS) podle ČSN EN ISO 50001:2012.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 2 a více dalších seminářích Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ISO 45001:2017 nebo Požadavky systému managementu hospodaření s energií (EnMS) podle ČSN EN ISO 50001:2012.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.
 

Organizační garant

Jana Svobodová

Administrativní pracovník ÚCSŘ
Tel.: 286019409

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
IČO firmy:
Funkce:
E-mail: *
Telefon:
Mobil: