16. - 17. 10. 2018 ∙∙∙ 13. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí


13. ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí se bude konat ve dnech 16.-17.10.2018 a TZÚS Praha, s.p., bude již tradičně jeho odborným garantem. 

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.