14. 09. 2017 ∙∙∙ Seminář pro zástupce oznámených subjektů

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro zástupce oznámených subjektů k nařízení CPR, na němž budou zástupci MPO, ÚNMZ, PAVUS, a.s. a TZÚS Praha, s.p. informovat o věcném záměru zákona o stavebních výrobcích, aktualitách z implementace nařízení CPR, stavebních výrobcích z hlediska ZP 2, poznatcích z poradní skupiny oznámených subjektů a postupech EOTA.

Seminář „Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh“, který se bude konat

ve čtvrtek 14. 09. 2017 od 10.00 hod.

v konferenčním sále TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9

Program:

09:45 – 10:00         Registrace účastníků

10:00 – 10:30         Poznatky z poradní skupiny oznámených subjektů a z jednání
                               KKP

                               Ing. Jozef Pôbiš, TZÚS Praha, s.p.

10:30 – 10:40         Diskuze

10:40 – 11:10         Postupy EOTA 
                               Ing. Tereza Kulovaná, TZÚS Praha, s.p.

11:10 – 11:20         Diskuze

11:20 – 11:50         Co nového v CPR
                               
Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ

11:50 – 12:00         Diskuze

12:00 – 13:00         Přestávka na oběd

13:00 – 13:30         Stavební výrobky z hlediska ZP 2 – požární odolnost, reakce
                                na oheň, nařízení Komise 2016/364 

                               Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

13:30 – 13:40         Diskuze

13:40 – 14:10         Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích, BIM 
                               Ing. Eva Štejfová, MPO

14:10 – 14:30         Diskuze

 

Účast na semináři je zdarma.

Z kapacitních důvodů prosíme o dodržení limitu max. 2 zástupců za OS.

Organizační garant

Mgr. Markéta Mádlová

Specialista certifikačního orgánu na výrobky
Tel.: +420 286 019 414

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
E-mail: *
Telefon:
Mobil:
Mgr. Markéta Mádlová
Specialista certifikačního orgánu na výrobky
Tel.: +420 286 019 414
Mobil: +420 778 007 483
E-mail: madlova@tzus.cz