13. 9. 2018 ∙∙∙ Seminář pro výrobce

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro odbornou veřejnost, organizovaný pod záštitou ÚNMZ, za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, PAVUS, a.s., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s.p., ITC, a.s., Metrostav a.s. a TZÚS Praha

 

Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků se zaměřením na současnou a připravovanou legislativu, využití BIM a základní požadavky ZP 2 a ZP 3

 

Praha, den 13. září 2018,
zasedací místnost TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

 

Program:

09:45 – 10:00    Registrace účastníků

10:00 – 10:40    Stavební výrobky a současná legislativa pro uvádění na trh ČR
Ing. Monika Košlerová, TZÚS Praha, s.p.

10:40 – 11:10    Připravovaná nová legislativa pro stavební výrobky
Ing. Ludmila Kratochvílová, MPO

11:10 – 11:45    BIM a stavební výrobky
Ing. Jan Klečka, Ing. Filip Kalina, Metrostav a.s.

11:45 – 12:30    Pauza na oběd

12:30 – 13:15    Stavební výrobky z hlediska ZP 3 - obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu
RNDr. Ivana Ženatá, SÚJB

13:15 – 13:45    Stavební výrobky z hlediska ZP 3 - nebezpečné látky

Ing. Lenka Druláková, ITC, a.s.

13:45 – 14:30    Stavební výrobky z hlediska ZP 2 - požární odolnost, reakce na oheň, nařízení Komise 2016/364,
Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

14:30 – 15:00    Diskuze

 

Účast na semináři je zdarma.
S ohledem na omezenou kapacitu sálu bude dána přednost dříve došlým přihláškám.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce. 

Organizační garant

Zdeňka Vlasáková

Asistentka úseku certifikace a osvědčování výrobků
Tel.: + 420 286 019 437

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
IČO firmy:
Funkce:
E-mail: *
Telefon:
Mobil: