13. 09. 2017 ∙∙∙ Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro odbornou veřejnost, organizovaný pod záštitou ÚNMZ, za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, PAVUS, a.s., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a TZÚS Praha, s.p.

Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků se zaměřením na recyklované materiály a nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Praha, středa 13. září 2017,

zasedací místnost TZÚS 2. patro, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

 

Program:

09:45 – 10:00    Registrace účastníků

10:00 – 10:30    Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích, BIM 
                          Ing. Eva Štejfová, MPO

10:30 – 10:40    Diskuze

10:40 – 11:10    Nové požadavky a obsah přírodních radionuklidů ve stavebních
                          výrobcích 

                          RNDr. Ivana Ženatá, SÚJB

11:10 – 11:20    Diskuze

11:20 – 11:50    Recyklace – recyklované kamenivo, uvedení výrobků na trh dle hEN
                         
Ing. Vilém Migl, TZÚS Praha, s.p.

11:50 – 12:00    Diskuze

12:00 – 13:00    Přestávka na oběd

13:00 – 13:30    Recyklované plasty 
                          Ing. Klára Bednářová, TZÚS Praha, s.p.

13:30 – 13:40    Diskuze

13:40 – 14:10    Stavební výrobky z hlediska ZP 2 – požární odolnost, reakce na oheň,
                          nařízení Komise 2016/364 

                          Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

14:10 – 14:30    Diskuze


Účast na semináři je zdarma.

S ohledem na omezenou kapacitu sálu bude dána přednost dříve došlým přihláškám.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce. 

Organizační garant

Mgr. Markéta Mádlová

Specialista certifikačního orgánu na výrobky
Tel.: +420 286 019 414

Přihlásit na školení

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Firma: *
E-mail: *
Telefon:
Mobil:
Mgr. Markéta Mádlová
Specialista certifikačního orgánu na výrobky
Tel.: +420 286 019 414
Mobil: +420 778 007 483
E-mail: madlova@tzus.cz