Seminaria, dni klienta, targi

Po kliknięciu na dany kurs, seminarium czy dzień klienta wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące wydarzenia i formularz zgłoszeniowy.

Planowane wydarzenia:

Lucie Babicová
Telefon: 286019422
Mobil: 734432118
E-mail: babicova@tzus.cz