Metrologia

Spółka TZÚS Praha, s.p., zgodnie z ustawą o metrologii z późniejszymi zmianami, prowadzi działalność w zakresie akredytowanych laboratoriów wzorcujących (AKL) i autoryzowanych centrów metrologii (AMS).
Wzorcowanie urządzeń pomiarowych to określanie poziomu wartości zmierzonych przez urządzenia pomiarowe w stosunku do wzorca jednostki miary. Zmierzony stosunek urządzenia pomiarowego zapisuje się w świadectwie wzorcowania wystawionym przez odpowiednie AKL.
Weryfikacja zalegalizowanych urządzeń pomiarowych służy do sprawdzenia, czy konkretne urządzenie pomiarowe – tzn. zalegalizowane urządzenie pomiarowe – spełnia wymagania metrologiczne w zakresie dokładności pomiaru. AMS wystawia certyfikat weryfikacji, który potwierdza, że zalegalizowane urządzenie pomiarowe spełnia wymogi określone przed odpowiednią normę lub przepisy. Celem tego procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawności danych do rozliczenia itp.

 

Josef Červenka
Telefon: +420 286 019 478
Mobil: +420 724 067 855
E-mail: cervenka@tzus.cz
Ing. František Moler
kierownik AMS 69, specjalista energetyczny MPO
Telefon: +420 595 707 271
Mobil: +420 724 337 085
E-mail: moler@tzus.cz
Roman Kučera
Telefon: +420 387 023 216
Mobil: +420 602 482 985
E-mail: kucerar@tzus.cz
Radek Linhart
kierownik AZL
Telefon: +420 386 709 189
Mobil: +420 603 202 012
E-mail: linhart@tzus.cz