Kontakty

W sekcji Kontakty znajdziecie adresy filii lub odcinków i kontakt na poszczególne osoby pozostałych składników organizacyjnych. Filie są w Brnie, Czeskich Budziejowicach, Ostrawie, Pilźnie, Pradze, Předměřicach nad Łabą i Cieplicach, zakład filialny ma siedzibę w Czeskich Budziejowicach. W profilach filii znajdziecie oprócz danych kontaktowych zakres usług filii i ich usługi specjalne w ramach TZÚS, Praha s.p.
W sekcji Odcinki są podane kontakty odcinków, które zapewniają usługi dla klientów. Dane kontaktowe odcinków eksploatacyjnych znajdziecie w sekcji Centrala.
Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa oraz kontakty na management przedsiębiorstwa znajdziecie w sekcji Kierownictwo przedsiębiorstwa.

Jeśli poszukujecie konkretnego pracownika zadajcie jego nazwisko w polu  "poszukiwany wyraz" (wprawo na górze) i jego dane kontaktowe będą znalezione w bazie danych.