Certyfikacje wyrobów

Certyfikacja wyrobu to proces, który ma na celu dokonanie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami przepisów i specyfikacji technicznych. Przedsiębiorstwo Państwowe TZÚS Praha, s.p., uczestniczy w tym procesie jak niezależna strona.

Oferujemy certyfikacje wyrobów w regulowanym i nieregulowanym zakresie. Wyroby regulowane to wyroby, które mogą przedstawiać podwyższony stopień zagrożenia uzasadnionego interesu publicznego a ich wykaz jest zazwyczaj określony w rozporządzeniach rządu odpowiednich dla ustawy UE Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011, ew. ustawy Rep. Czeskiej nr. 22/1997 Sb., z późniejszymi zmianami, o wymaganiach technicznych dotyczących wyrobów, lub podlegają one wymaganiom norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych.

Wyroby regulowane są poddawane certyfikacji w celu spełnienia wymogów ustawowych UE. TZÚS Praha, s.p., występuje jak jednostka autoryzowana nr 204 i jednostka notyfikowana nr 1020 zgodnie z autoryzacjami udzielonymi przez Urząd Normalizacji i Miar Rep. Czeskiej (ÚNMZ), oraz jako Jednostka notyfikowana nr 1020 zgodnie z uprawnieniami wydanymi również przez ÚNMZ. Przedsiębiorstwo Państwowe TZÚS Praha, s.p., została zatwierdzona przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu jak podmiot uprawniony do dokonywania oceny technicznej. W przypadku wyrobów nieregulowanych oferujemy certyfikację dowolną, którą na życzenie klienta, możemy również wystawić dla wyrobów regulowanych.

 

Oferowane usługi
Wyroby znakowane CE ETA - Europejskie Oceny Techniczne Wyroby wprowadzane do obrotu w Rep. Czeskiej z obowiązkową deklaracją zgodności Inne wyroby z oznakowaniem CE (toys, interoperability, lifts, noise emission) Wydane dokumenty certyfikacyjne produkty Informacje o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Osoba kontaktowa

Ing. Jozef Pôbiš
dyrektor działu
Telefon: +420 286 019 427 Mobil: +420 734 432 075 E-mail: pobis@tzus.cz