System społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Rada Jakości Republiki Czeskiej na wniosek społeczności przedsiębiorców opracowała Narodowy Program Oceny Zgodności Systemu Jakości CSR. Specyfikacja jest możliwa do zaaplikowania przez wszystkie typy i wielkości organizacji sektora przedsiębiorstw i sektora publicznego. Respektuje podstawowe zasady odpowiedzialności, dobrowolności, interesów i zaspokajania potrzeb zainteresowanych sron, transparentności, etycznego postępowania, zasad międzynarodowych standardów postępowania, praw ludzkich oraz korzystności działań dla obu stron (zasada „win-win“). Implementacja wymagań tejże specyfikacji do systemu zarządzania jest jedną z podstaw zrównoważonego rozwoju.

Potrzeby klienta:

 • pozytywny obraz organizacji dla wszystkich stron oraz społeczeństwa
 • zyskanie reputacji oraz wypływającej z niej mocnej pozycji na rynku
 • przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju
 • przyczynianie się do całościowego polepszania kondycji firmy

Korzyści:

 • odróżnienie od konkurencji – korzyść konkurencyjna
 • wyższa pewność długoterminowanego osiągania zysków
 • zrównoważony rozwój
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wzrost wiarygodności
 • lepszy wizerunek organizacji
 • większa atrakcyjność dla inwestorów
 • większa lojalność klientów i pracowników
 • przyciągnięcie i utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników
 • bezpośrednie oszczędności związane z ochroną środowiska naturalnego
 • polepszenie stosunków z otoczeniem
 • wyższa kultura firmy
 • możliwość wprowadzania innowacji
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
dyrektor działu
Telefon: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz
Imię i nazwisko/Nazwa *:
E-mail *:
Telefon:
Państwa pytanie *: