Jednostka certyfikująca systemy zarządzania nr 3001

Jednostka certyfikująca systemy zarządzania nr. 3001 TZUS Praha s.p. posiada akredytację  Czeskiego Instytu Akredytacji o.p.s. według normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 w zakresie określonym w załącznikach do świadectwa akredytacji.

TZUS Praha s.p.  jest również członkiem CQS – Czeskiego Stowarzyszenia Certyfikacji Systemów Jakości (akredytownego organu certyfikującego nr 3029), które jest pełnoprawnym członkiem międzynarodowej sieci instytucji certyfikacyjnych IQNet.

Przy pozyskiwaniu certyfikatu w instytucji będącej członkiem CQS IQNet możemy Państwu zaproponować certyfikat uzawany w krajach na 4 kontynentach i dostępny w wielu wersjach językowych. Więcej informacji o działalności CQS mogą Państwo uzyskać ma stronie internetowej www.cqs.cz, natomiast o działalności sieci IQNet pod adresem www.iqnet-certification.com.

Jedną z  możliwości, która rozszerza ofertę TZUS Praha s.p., jest przeprowadzenie audytu razem z partnerską instytucją Qualiform a.s., akredytowanym organem certyfikującym nr 3011, szczególnie w zakresie:

  • certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg  ISO/IEC 27001,
  • weryfikacji EMAS według zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (ES) nr 1221/2009
  • certyfikacji systemu zarządzania w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) wg „Narodowego programu oceny zgodności systemów zarządzania   w sferze społecznej odpowiedzialności” wydanego Radą Jakości Republiki Czeskiej  
Oferowane usługi
System zarządzania jakością (QMS) System zarządzania środowiskowego (EMS) System zarządzania BHP (OHSAS) Zintegrowany system zarządzania (IMS, ISM, ISŘ, IS) System zarządzania jakością połączony z ČSN EN ISO 3834-2 System zarządzania energią (EnMS) System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) System społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Weryfikacja i zatwierdzanie deklaracji środowiskowej (EMAS) Wymogi Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

Osoba kontaktowa

Ing. Dagmar Konstankiewiczová
dyrektor działu
Telefon: +420 724 304 539 E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz